thông báo

Công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)

Ngày đăng 04/11/2020 | 07:29  | Lượt xem: 369
UBND phường công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)

Thông báo niêm yết các danh sách nam công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; Văn hóa thấp; tạm hoãn; đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày đăng 02/11/2020 | 04:44  | Lượt xem: 302
Căn cứ vào kết quả bình cử công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; diện miễn; tạm hoãn, đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe tại tổ dân phố.

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/09/2020 | 08:05  | Lượt xem: 166
Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp...

Tăng cường công tác quản lý thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày đăng 30/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 325
Qua báo cáo về công tác quản lý thuế và thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua về giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) từ hoạt động chuyển...

Thông báo cung cấp các giấy tờ chứng minh diện miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:25  | Lượt xem: 519
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Thủ tục di chuyển Nghĩa vụ quân sự cho các nam công dân trúng tuyển, nhập học vào các Trường trung cấp, Cao Đẳng, Đại học

Ngày đăng 08/09/2020 | 03:37  | Lượt xem: 274
Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. UBND phường thông báo thủ tục, hồ sơ di chuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trúng tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học năm 2020, như sau:

Thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Ngày đăng 26/08/2020 | 07:20  | Lượt xem: 213
UBND phường Phúc Lợi thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 5

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:21  | Lượt xem: 248
Ngày 09/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 729/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6

Ngày đăng 22/07/2020 | 08:43  | Lượt xem: 214
Ngày 20/7/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 771/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 4

Ngày đăng 02/07/2020 | 08:18  | Lượt xem: 190
Ngày 01/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 691/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 2

Ngày đăng 15/06/2020 | 11:27  | Lượt xem: 234
Ngày 12/06/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 607/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, nghỉ việc đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid 19.

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 205
Ngày 05/6/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 571/TB-UBND về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất...

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 6/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 03:36  | Lượt xem: 198
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; Quy chế hoạt động của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/5/2020, UBND phường Phúc Lợi...

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng 20/05/2020 | 10:13  | Lượt xem: 229
Ngày 18/5/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 491/TB-UBND về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày đăng 21/05/2020 | 09:57  | Lượt xem: 371
Ngày 20/5/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 509/TB-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nội dung chi tiết...

Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi, đăng ký Dân quân tự vệ cho công dân nam, nữ đủ 18 tuổi trong năm

Ngày đăng 29/04/2020 | 09:49  | Lượt xem: 591
Căn cứ Luật NVQS năm 2015; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND phường Phúc Lợi về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự,...

Thông báo tuyển sinh quân sự năm 2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 02:44  | Lượt xem: 249
Thực hiện công văn số 339/BCH-BTS ngày 27/4/2020 của Ban CHQS quận Long Biên về tuyển sinh quân sự năm 2020.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019, tặng "Cúp Thăng Long" năm 2020

Ngày đăng 06/04/2020 | 10:16  | Lượt xem: 189
Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019, tặng "Cúp Thăng Long" năm 2020 Chi tiết xem: tại đây!

Ban hành Quy trình nội bộ công nhận, kiện toàn BQT nhà chung cư

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:27  | Lượt xem: 202
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Danh mục quy trình điều hành chung cấp quận năm 2019;

Tạm dừng cấp phép, tạm dừng đào đường thi công các công trình

Ngày đăng 13/01/2020 | 05:24  | Lượt xem: 223
Tạm dừng cấp phép, tạm dừng đào đường thi công các công trình từ 14/01/2020 đến 29/01/2020