thông báo

Thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Ngày đăng 26/08/2020 | 07:20  | Lượt xem: 189
UBND phường Phúc Lợi thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 5

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:21  | Lượt xem: 235
Ngày 09/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 729/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6

Ngày đăng 22/07/2020 | 08:43  | Lượt xem: 199
Ngày 20/7/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 771/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 4

Ngày đăng 02/07/2020 | 08:18  | Lượt xem: 169
Ngày 01/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 691/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 2

Ngày đăng 15/06/2020 | 11:27  | Lượt xem: 213
Ngày 12/06/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 607/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, nghỉ việc đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid 19.

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 185
Ngày 05/6/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 571/TB-UBND về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất...

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 6/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 03:36  | Lượt xem: 185
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; Quy chế hoạt động của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/5/2020, UBND phường Phúc Lợi...

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng 20/05/2020 | 10:13  | Lượt xem: 202
Ngày 18/5/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 491/TB-UBND về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày đăng 21/05/2020 | 09:57  | Lượt xem: 342
Ngày 20/5/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 509/TB-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nội dung chi tiết...

Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi, đăng ký Dân quân tự vệ cho công dân nam, nữ đủ 18 tuổi trong năm

Ngày đăng 29/04/2020 | 09:49  | Lượt xem: 493
Căn cứ Luật NVQS năm 2015; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND phường Phúc Lợi về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự,...

Thông báo tuyển sinh quân sự năm 2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 02:44  | Lượt xem: 215
Thực hiện công văn số 339/BCH-BTS ngày 27/4/2020 của Ban CHQS quận Long Biên về tuyển sinh quân sự năm 2020.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019, tặng "Cúp Thăng Long" năm 2020

Ngày đăng 06/04/2020 | 10:16  | Lượt xem: 181
Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019, tặng "Cúp Thăng Long" năm 2020 Chi tiết xem: tại đây!

Ban hành Quy trình nội bộ công nhận, kiện toàn BQT nhà chung cư

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:27  | Lượt xem: 189
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Danh mục quy trình điều hành chung cấp quận năm 2019;

Tạm dừng cấp phép, tạm dừng đào đường thi công các công trình

Ngày đăng 13/01/2020 | 05:24  | Lượt xem: 199
Tạm dừng cấp phép, tạm dừng đào đường thi công các công trình từ 14/01/2020 đến 29/01/2020

Thông báo tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ vào Tổng cục II năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 08:41  | Lượt xem: 372
Căn cứ Công văn 2575/BTM-QL ngày 31/12/2020 của Bộ Tham Mưu/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ vào Tổng cục II năm 2020; Công văn số 09/BCH-TM ngày 02/01/2020 của Ban...

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chỉ giới đường đỏ tuyến đường 16,25m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống

Ngày đăng 25/12/2019 | 05:47  | Lượt xem: 269
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chỉ giới đường đỏ tuyến đường 16,25m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống

Thông báo thời gian khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020

Ngày đăng 12/11/2019 | 03:38  | Lượt xem: 241
Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND phường Phúc Lợi về tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 07/11/2019 của UBND phường Phúc Lợi về tổ...

Thông báo thủ tục, giấy tờ xin tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày đăng 14/10/2019 | 11:21  | Lượt xem: 433
Đề nghị nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ cư trú trên địa bàn phường thuộc diện tạm miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thực hiện cung...

Phường Phúc Lợi thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2019  

Ngày đăng 04/10/2019 | 02:30  | Lượt xem: 152
Ngày 04/10/2019 UBND phường Phúc Lợi ban hành Thông báo số 1025/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:48  | Lượt xem: 360
         Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm...