thông báo

Thông báo Kết luận của UBND phường tại buổi giao ban công tác TTXD - TTĐT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo 197

Ngày đăng 30/10/2015 | 04:06  | Lượt xem: 282
Thông báo Kết luận của UBND phường tại buổi giao ban công tác TTXD - TTĐT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo 197

Thông báo kết luận giao ban TDP tháng 9

Ngày đăng 30/10/2015 | 03:56  | Lượt xem: 254
Thông báo kết luận giao ban TDP tháng 9

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác quản lý TTXD-TTĐT tháng 8

Ngày đăng 09/09/2015 | 04:29  | Lượt xem: 231
Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác quản lý TTXD-TTĐT tháng 8

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 8/2015

Ngày đăng 03/09/2015 | 03:49  | Lượt xem: 623
Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 8/2015

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tổ dân phố tháng 8/2015

Ngày đăng 03/09/2015 | 08:15  | Lượt xem: 227
Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tổ dân phố tháng 8/2015

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập trang TTĐT kiêm Ban biên tập đài truyền thanh phường tháng 7/2015

Ngày đăng 31/08/2015 | 08:02  | Lượt xem: 198
Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập trang TTĐT kiêm Ban biên tập đài truyền thanh phường tháng 7/2015

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban tổ dân phố phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015

Ngày đăng 12/08/2015 | 10:12  | Lượt xem: 178
Ngày 10/8/2015, UBND phường Phúc Lợi ban hành thống báo số 796/TB-UBND kết luận tại hội nghị giao ban tổ dân phố tháng 7 năm 2015

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Ban chỉ dạo CNTT, Ban biên tập Website phường Phúc Lợi tháng 6 năm 2015

Ngày đăng 01/08/2015 | 09:37  | Lượt xem: 155
Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Ban chỉ dạo CNTT, Ban biên tập Website phường Phúc Lợi tháng 6 năm 2015

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015

Ngày đăng 01/08/2015 | 04:53  | Lượt xem: 163
Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015