thông báo

Mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 20/02/2021 | 10:59  | Lượt xem: 173

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu cả mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó phường Phúc Lợi và Giang Biên là đơn vị bầu cử số 8, tương ứng với số đại biểu được bầu là 5 đại biểu.

Cùng ngày, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành thông báo về mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND phường Phúc Lợi thông báo để nhân dân được biết, cụ thể:

1. Về mẫu hồ sơ:

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HDDBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia được đăng tải trên:

+ Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, mục Hội đồng bầu cử quốc gia;

+ Trang Web của Sở Nội vụ Hà Nội, mục bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Cổng TTĐT quận Long Biên (http://longbien.gov.vn) mục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đối với trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố); cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên (Phòng Nội vụ quận Long Biên đối với trường hợp ứng cử đại biểu HĐND quận).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố: Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, Số 18b, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận: Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên, Số 1, Phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Phòng Nội vụ quận Long Biên).

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Trong giờ hành cính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021.

- Riêng thứ bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử quận Long Biên sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ./.