thông báo

Thông báo về việc thanh toán kinh phí hỏa táng
Ngày đăng 25/08/2016 | 19:12  | Lượt xem: 356

Tuyên truyền phương thức thanh toán kinh phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trực tiếp theo hướng dẫn liên sở số 2058/LS:SLĐTBXH-TC ngày 15/8/2016

Ngày 23/8/2016, Sở Lao động thương binh xã hội ban hành văn bản tuyên truyền phương thức thanh toán kinh phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trực tiếp theo hướng dẫn liên sở số 2058/LS:SLĐTBXH-TC ngày 15/8/2016

Nội dung chi tiết xem tại đây!