thông báo

Thông tin về Tuần lễ nhận diện nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền các tỉnh Bắc Bộ tại Hà Nội
Ngày đăng 07/09/2016 | 21:19  | Lượt xem: 277

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền khu vực Bắc Bộ, Sở NN và PTNN Hà Nội đã ban hành Văn bản 2144/SNN-XTTM để nhân dân biết và tham dự

Nội dung chi tiết xem tại đây!