thông báo

Thông báo về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày đăng 16/02/2017 | 15:58  | Lượt xem: 424

Ngày 14/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành thông tư 279/2016/TT-BC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết xem tại đây!