thông báo

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015
Ngày đăng 01/08/2015 | 16:53  | Lượt xem: 165

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015

Ngày 31/7/2015, UBND phường Phúc Lợi đã ban hành thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015. Ci tiết vui lòng xem tại đây./.