thông báo

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Ban chỉ dạo CNTT, Ban biên tập Website phường Phúc Lợi tháng 6 năm 2015
Ngày đăng 01/08/2015 | 21:37  | Lượt xem: 165

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Ban chỉ dạo CNTT, Ban biên tập Website phường Phúc Lợi tháng 6 năm 2015

Ngày 14/7/2015, UBND phường- Ban chỉ đạo CNTT đã ban hành thông báo số 679/TB-UBND kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CNTT và Ban biên tập trang thông tin điện tử phường tháng 6 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem tại đây./.