thông báo

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban tổ dân phố phường Phúc Lợi tháng 7 năm 2015
Ngày đăng 12/08/2015 | 10:12  | Lượt xem: 180

Ngày 10/8/2015, UBND phường Phúc Lợi ban hành thống báo số 796/TB-UBND kết luận tại hội nghị giao ban tổ dân phố tháng 7 năm 2015

Ngày 10/8/2015, UBND phường Phúc Lợi ban hành thống báo số 796/TB-UBND kết luận tại hội nghị giao ban tổ dân phố tháng 7 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem tại đây./.