thông báo

Thông báo công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 28/07/2017 | 09:28  | Lượt xem: 262

UBND phường Phúc Lợi thông báo công khai danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017.

Xem chi tiết tại đây./.