thông báo

Thông báo về việc chủ động ứng phó đối với cơn bão số 7 trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 28/08/2017 | 15:01  | Lượt xem: 264

Ngày 28/8/2017, UBND phường Phúc Lợi đã ra thông báo số 815/TB-UBND về việc chủ động ứng phó đối với cơn bão số 7 trên địa bàn phường

Xem chi tiết tại đây./.