thông báo

Thông báo lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2017
Ngày đăng 29/08/2017 | 16:48  | Lượt xem: 1117

Lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2017

UBND phường Phúc Lợi thông báo lịch trực dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2017