thông báo

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 8/2015
Ngày đăng 03/09/2015 | 15:49  | Lượt xem: 625

Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban cơ quan UBND phường Phúc Lợi tháng 8/2015

Ngày 03/9/2015, UBND phường Phúc Lợi ban hành thông báo kết luận số 878/TB-UBND tại cuộc họp giao ban cơ quan UBND phường tháng 8/2015. Chi tiết vui lòng xem tại đây./.