thông báo

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, nghỉ việc đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid 19.
Ngày đăng 05/06/2020 | 17:14  | Lượt xem: 186

Ngày 05/6/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 571/TB-UBND về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, nghỉ việc đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid 19

  1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 09/6/2020
  2. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường.

- Trang thông tin điện tử phường.

- Tại Nhà văn hóa các tổ dân phố 4, 5+6; 7+8, 9+10+11; 12.

Xem chi tiết tại đây!