thông báo

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6
Ngày đăng 22/07/2020 | 08:43  | Lượt xem: 199

Ngày 20/7/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 771/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6

1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 22/7/2020

2. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường.

- Trang thông tin điện tử phường.

- Tại Nhà văn hóa các tổ dân phố 5+6; 7+8; 9+10+11; 13

Xem chi tiết tại đây!