thông báo

Thông báo cung cấp các giấy tờ chứng minh diện miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021
Ngày đăng 25/09/2020 | 14:25  | Lượt xem: 597

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Thực hiện Thông báo số 834/TB-HĐNVQS ngày 24/9/2020 của HĐ NVQS quận Long Biên về thời gian thực hiện các bước sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021;

Để chuẩn bị cho công tác xét duyệt, bình cử công dân trong độ tuổi SSNN về chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; diện miễn, hoãn tại tổ dân phố. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân theo Luật nghĩa vụ quân sự quy định. 

UBND phường Phúc Lợi yêu cầu, các công dân thuộc diện miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ Nghĩa vụ quân sự năm 2021 nhanh chóng hoàn thiện các giấy tờ chứng minh được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo khoản 1, 2, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Thủ tục, hồ sơ xin tạm hoãn thực hiện NVQS năm 2021, như sau:

1. Thủ tục hồ sơ

- Thẻ sinh viên;

- Giấy xác nhận của nhà trường;

- Hồ sơ bệnh án (Đối với công dân bị mắc các bệnh thuộc diện miễn làm NVQS quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016)

- Đơn xin tạm hoãn thực hiện Nghĩa vụ quân sự; (Tải tại đây)

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 28/9 đến ngày 08/10/2020 (từ Thứ 2 đến Thứ 6)

- Địa điểm: phòng Quân sự - UBND phường Phúc Lợi.

Sau thời hạn trên, nếu công dân không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ chứng minh diện miễn, hoãn theo quy định. Hội đồng NVQS phường sẽ thực hiện bình cử, xét duyệt đúng theo quy định./.