thông báo

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/09/2020 | 20:05  | Lượt xem: 186

Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên

Thông tin chi tiết tại đây!