thông báo

Tăng cường công tác quản lý thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Ngày đăng 30/09/2020 | 20:09  | Lượt xem: 404

Qua báo cáo về công tác quản lý thuế và thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua về giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản không sát với thị trường và hiện tượng Người nộp thuế (NNT) kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng.

        Qua báo cáo về công tác quản lý thuế và thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua về giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản không sát với thị trường và hiện tượng Người nộp thuế (NNT) kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng như:

        - Có sự chênh lệch lớn về giá chuyển nhượng cùng bất động sản của các lần giao dịch khác nhau trong một thời gian ngắn;

        - Giá tính thuế của bất động sản hình thành trong tương lai cao hơn nhiều lần so với giá tính thuế của bất động sản đã hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

        Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật, tạo thuận lợi để người dân thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ nộp thuế khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, bất động sản, UBND quận Long Biên đề nghị các phòng, ban, ngành quận, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thực hiện tốt các giải pháp sau:

        1. Chi cục thuế:

        - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế thông qua việc thu thập giá giao dịch thực tế tại các sàn phân phối bất động sản của chủ dự án đang bán ra, giá giao dịch bất động sản tương tự tại sàn giao dịch nơi có sản phẩm của chủ dự án được chuyển nhượng; đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Văn phòng công chứng nhà đất, chủ dự án và các bên có liên quan về giá giao dịch thực tế trên thị trường.

        - Chỉ đạo bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính nhập đầy đủ, chính xác thông tin trên hồ sơ vào ứng dụng QLTB-NĐ để tạo cơ sở dữ liệu cho cơ quan thuế về giá chuyển nhượng của các lần giao dịch.

        - Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ NNT, bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện kiểm tra về lịch sử giao dịch của bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần chuyển nhượng không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin. Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ không sai sót, thực hiện so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chưa chính xác thì yêu cầu NNT kê khai bổ sung và thực hiện các biện pháp quản lý thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Trường hợp NNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục thuế thực hiện thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ cụ thể và phối hợp với cơ quan Công an để điều tra theo quy định của pháp luật.

        - Khi chuyển hồ sơ để phối hợp với cơ quan Công an, Chi cục thuế phải thực hiện có trách nhiệm việc thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức giá chênh lệch, số thuế kê khai thiếu so với quy định để chuyển thông tin đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

        - Biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, đề nghị Người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng trung thực, chính xác với thực tế chuyển nhượng và gửi tới các cơ quan chức năng để phối hợp tuyên truyền.

        2. Phòng Tài nguyên Môi trường:

        Chủ trì phối hợp với UBND các phường (bộ phận địa chính của UBND các phường) thực hiện rà soát, kiến nghị bổ sung vào Bảng giá đất của UBND thành phố các vị trí đất, đoạn đường, đường dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư mới sau khi được tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

        3. Phòng Văn hóa Thông tin:

        Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới người dân có hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện kê khai giá chuyển nhượng trung thực, chính xác với thực tế phát sinh. Đăng tải thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, đài truyền thanh các phường.

        4. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Long Biên và các Văn phòng Công chứng trên địa bàn quận:

        Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp  luật về thuế, đề nghị Người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng trung thực, chính xác với thực tế chuyển nhượng ngay từ khâu lập Hợp đồng công chứng đến khi kê khai tại Văn phòng Công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Cơ quan thuế (đối với hồ sơ chuyển nhượng công trình xây dựng hình thành trong tương lai). Niêm yết tài liệu tuyên truyền tại trụ sở tiếp dân của Văn phòng Công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai.

        5. Công an quận:

        Phối hợp xác minh, điều tra các trường  hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Chi cục thuế chuyển đến và xử lý theo quy định của pháp luật.

        6. UBND các phường:

        Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân có hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện kê khai giá chuyển nhượng trung thực, chính xác với thực tế phát sinh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở UBND phường, tổ dân phố, nhà văn hóa, Ban quản lý chợ ..., phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh để đảm bảo truyền tải đầy đủ các quy định về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản tới toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

        Phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường rà soát, bổ sung các vị trí đất, đoạn đường, đường dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư mới sau khi được tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.