thông báo

Thông báo niêm yết các danh sách nam công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; Văn hóa thấp; tạm hoãn; đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2021
Ngày đăng 02/11/2020 | 16:44  | Lượt xem: 433

Căn cứ vào kết quả bình cử công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; diện miễn; tạm hoãn, đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe tại tổ dân phố.

Ngày 23/10/2020, Hội đồng NVQS phường đã xét duyệt, bình cử về chính trị, đạo đức; văn hóa; tạm hoãn; đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe đối với 423 nam công dân có độ tuổi từ 18 đến hết 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với nam công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Hội đồng NVQS phường Phúc Lợi thông báo niêm yết công khai 05 loại danh sách xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021, như sau:

          1. Danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS. (Xem tại đây)

          2. Danh sách nam công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ. (Xem tại đây)

          3. Danh sách các công dân vi phạm đạo đức, chính trị.

          4. Danh sách nam công dân có trình độ văn hóa thấp. (Xem tại đây)

          5. Danh sách nam công dân vắng mặt, chuyển khẩu, không có ở phường. (Xem tại đây)

          - Thời gian niêm yết: 15 ngày kể từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 16/11/2020.

          - Địa điểm niêm yết: tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi và các tổ dân phố

          Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh trực tiếp qua số điện thoại:

          - Đ/c Chu Thị Huế - Chủ tịch HĐ NVQS phường: 0986.544.545

          - Đ/c Trần Xuân Hoàng - Chỉ huy trưởng quân sự phường: 0392.908.529

          Hoặc gửi bằng văn bản về Ban CHQS phường để tổng hợp, báo cáo giải quyết.

          Vậy Hội đồng NVQS phường thông báo để toàn thể nhân dân biết, cùng có trách nhiệm giám sát, tham gia đóng góp ý kiến, đảm bảo công bằng, công khai dân chủ./.