thông báo

Công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)
Ngày đăng 04/11/2020 | 19:29  | Lượt xem: 443

UBND phường công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)

Xem chi tiết tại đây!