thông báo

Thông báo về việc tham gia Ngày hội của Thành phố và phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2023.
Ngày đăng 28/04/2023 | 14:22  | Lượt xem: 138

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND quận về tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với Thị trường lao động năm 2023; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/04/2023 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2023;

Ngày 19/4/2023 UBND phường Phúc Lợi ban hành Thông báo số 168/TB-UBND về Việc tham gia phiên giao dịch việc làm quận năm 2023.

UBND phường Phúc Lợi thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với Thị trường lao động năm 2023 và Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Từ 07h00 ngày 14/5/2023 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn Hóa Thông tin Truyền thông quận Long Biên (Lô HH05 Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)

- Nội dung chi tiết xem tại đây!

- Nội dung chi tiết xem tại đây!

- Nội dung chi tiết xem tại đây!