thông báo

Sửa đổi, bổ sung Quyết định Hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid - 19
Ngày đăng 11/12/2020 | 17:40  | Lượt xem: 3635

Ngày 19/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và ngày 08/12/2020 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5494/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, mở rộng hỗ trợ với nhóm đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; điều chỉnh điều kiện, quy trình đối với Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động… và một số nội dung khác.

Đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các phường tuyên truyền, thông báo rộng rãi để các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động… đủ điều kiện biết đề nghị thực hiện hỗ trợ.

Khi cần liên hệ: Phòng Lao động TBXH quận Long Biên, địa chỉ: Số 1, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0983.983.948.

Nội dung chi tiết  Quyết định số 32/QĐ-TTg xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 5494/QĐ-UBND xem tại đây