thông báo

Thông báo về việc kê khai thông tin danh sách mộ chờ tại Nghĩa trang Trại Cao
Ngày đăng 16/11/2021 | 15:24  | Lượt xem: 194

 

Ngày 15/11/2021 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 1213/TB-UBND về việc kê khai thông tin danh sách mộ chờ tại Nghĩa trang Trại Cao

Thời gian kê khai: Từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021

Địa điểm kê khai: Tại Bộ phận Lao động thương binh và xã hội phường Phúc Lợi

Xem nội dung chi tiết tại đây!