thông báo

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2021
Ngày đăng 18/11/2021 | 13:04  | Lượt xem: 158

Ngày 17/11/2021 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 1220/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2021.

1. Đối tượng niêm yết:

+ Hộ nghèo: 0 hộ, 0 nhân khẩu.

+ Hộ cận nghèo: 16 hộ, 51 nhân khẩu.

+ Hộ thoát nghèo: 0 hộ, 0 nhân khẩu.

+ Hộ thoát cận nghèo: 11 hộ, 23 nhân khẩu.

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 20/11/2021.

Nội dung chi tiết xem tại đây!