thông báo

Thông báo về việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Ngày đăng 11/05/2022 | 09:41  | Lượt xem: 28

Ngày 06/05/2022 UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo nội dung kế hoạch hỗ trợ 02 nhóm đối tượng:

  1. Hỗ trợ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
  2. Hỗ trợ Người lao động quay trở lại thị trường lao động

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Nội dung chi tiết xem tại đây!