thông báo

Công khai 03 QCDC trong các lĩnh vực trên địa bàn Quận Long Biên
Ngày đăng 22/08/2022 | 08:42  | Lượt xem: 40

UBND Quận Long Biên ban hành 03 Quy chế dân chủ trong các lĩnh vực như công tác cấp GCQSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, công tác GPMB, công tác bảo vệ môi trường

Xem chi tiết tại đây!

Cấp GCN

GPMB

Môi trường