thông báo

Thông báo về việc triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 06/9/2023 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
Ngày đăng 07/09/2023 | 17:28  | Lượt xem: 30

Ngày 06/9/2023 UBND phường Phúc Lợi ban hành kế hoạch số 183/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

1. Đối tượng, phạm vi rà soát:

- Đối tượng: Hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú trên địa bàn phường Phúc Lợi; Trường hợp hộ đang sinh sống thực tế và có đăng ký tạm trú tại phường (từ 6 tháng trở lên) nhưng đăng ký thường trú ở nơi khác, cùng trong địa bàn Thành phố, thì rà soát tại nơi sinh sống thực tế.

- Phạm vi: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ cận nghèo do UBND phường đang quản lý tại thời điểm rà soát; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Phương pháp rà soát:

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 27/01/2023 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

3. Quy trình rà soát:

Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Gồm 6 bước:

4. Thời gian rà soát: Từ ngày 07/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

Nội dung chi tiết xem tại đây!