thông báo

Thông báo về việc đăng ký hộ thuộc diện điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Ngày đăng 07/09/2023 | 17:25  | Lượt xem: 31

Ngày 06/9/2023 UBND phường Phúc Lợi ban hành Thông báo số 374/TB-UBND  về việc đăng ký hộ thuộc diện điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

1. Đối tượng đăng ký:

Hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú trên địa bàn phường Phúc Lợi; hộ đăng ký tạm trú tại phường (từ 6 tháng trở lên) và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội

2. Tiêu chuẩn nhận dạng để đăng ký:

Hộ gia đình có đặc điểm nhận dạng dưới 4 chỉ tiêu trong tổng số 9 chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu 1: Có xe máy/xe điện/tàu ghe thuyền có động cơ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

- Chỉ tiêu 2: Có điều hòa/tủ lạnh/máy sưởi.

- Chỉ tiêu 3: Có bình tắm nước nóng/máy đun nước.

- Chỉ tiêu 4: Có máy giặt/ hoặc sấy quần áo.

- Chỉ tiêu 5: Có đất đai/ nhà/xưởng/ tài sản/máy móc cho thuê.

- Chỉ tiêu 6: Tiêu thụ điện sinh hoạt từ 150 KW/tháng trở lên.

- Chỉ tiêu 7: Diện tích ở bình quân đầu người từ 25 m2 trở lên.

- Chỉ tiêu 8: Có ít nhất 1 người là công chức/ viên chức hoặc có lương hưu/ trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng.

- Chỉ tiêu 9: Có ít nhất 1 người đang làm việc có hợp đồng lao động trở lên.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký:

a. Thời gian tiếp nhận đăng ký: Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 30/9/2023.

b. Địa điểm tiếp nhận đăng ký:  Tại nhà bác tổ trưởng tổ dân phố.