thông báo

Tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi, đăng ký Dân quân tự vệ cho công dân nam, nữ đủ 18 tuổi trong năm
Ngày đăng 29/04/2020 | 09:49  | Lượt xem: 99

Căn cứ Luật NVQS năm 2015; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND phường Phúc Lợi về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2020;

          Nhằm thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho công dân trên địa bàn phường thuộc diện đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký Dân quân tự vệ lần đầu. UBND phường Phúc Lợi thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đăng ký như sau:

          1. Đối tượng đăng ký

          a) Đăng ký Nghĩa vụ quân sự

          - Các nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (sinh từ ngày 01/01/2003 đến 31/12/2003) có HKTT tại phường và tạm trú trên địa bàn phường từ 6 tháng trở lên.

          - Các công dân nam sinh các năm trước chưa thực hiện đăng ký NVQS lần đầu.

          b) Đăng ký Dân quân tự vệ

        - Các công dân nam, nữ đủ 18 tuổi trong năm (sinh từ ngày 01/01/2002 đến 31/12/2002)

          - Công dân nam, nữ sinh năm 2001 chưa thực hiện đăng ký Dân quân lần đầu.

            c) Đăng ký Phương tiện kỹ thuật

          - Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và phương tiện chuyên dùng đường bộ;

          - Phương tiện xếp dỡ hàng hóa; thông tin liên lạc; thiết bị, vật tư y tế;

          2. Thời gian, địa điểm đăng ký

          a) Thời gian đăng ký

TT

Thời gian

Tổ dân phố

1

Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Ngày 09/5/2020

Tổ dân phố số 1, 2, 3, 7, 8, 14

2

Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

Ngày 09/5/2020

Tổ dân phố số 4, 5, 6, 12, chung cư Ecohome

3

Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00

Ngày 10/5/2020

Tổ dân phố số 9, 10, 11, 13, chung cư Ruby CT3

          b) Địa điểm đăng ký: Hội trường UBND phường Phúc Lợi.

          3. Thủ tục hồ sơ

          a) Thủ tục hồ sơ đăng ký NVQS, DQTV

          - 01 Bản khai đăng ký;

          - 01 bản Giấy khai sinh photo;

          - 01 bản Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước công dân photo.

          b) Thủ tục hồ sơ đăng ký PTKT

          - 01 Bản Giấy phép lái xe photo;

          - 01 Bản Đăng ký xe, sổ đăng kiểm xe photo;

          - 01 Bản chứng nhận bảo hiểm xe photo.

          4. Lưu ý

          Do dịch Covid - 19 đang trong thời kỳ cao điểm, không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm nên yêu cầu công dân đến đúng thời gian, địa điểm như trong lệnh gọi. Khi đến địa điểm đăng ký, yêu cầu công dân đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn theo quy định trước khi vào đăng ký;

          Công dân thực hiện kê khai bản khai đăng ký tại nhà, khi đi đem theo đầy đủ hồ sơ như trên để rút ngắn thời gian đăng ký, hạn chế mức tiếp xúc tại nơi đông người. Trường hợp công dân trong độ tuổi đăng ký không có lệnh gọi đăng ký đề nghị đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký như trên.

          5. Các mẫu khai đăng ký

          a) Mẫu hướng dẫn

          - Đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu tải tại đây

          - Đăng ký Dân quân lần đầu tải tại đây

          b) Tải mẫu khai đăng ký tại đây

          - Mẫu khai đăng ký NVQS lần đầu

          - Mẫu khai đăng ký Dân quân lần đầu