Thông tin quy chế dân chủ

UBND phường tổ chức thảo luận công tác thi đua tổ dân phố năm 2020.

11/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 148
Chiều ngày 10/12/2020 tại phòng họp 1 UBND phường Phúc Lợi, UBND phường tổ chức thống nhất chấm điểm thi đua tổ dân phố năm 2020.

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 5

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:21  | Lượt xem: 241
Ngày 09/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 729/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6

Ngày đăng 22/07/2020 | 08:43  | Lượt xem: 206
Ngày 20/7/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 771/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm...

Tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 04/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 276
Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019).

Phường Phúc Lợi triển khai khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 10/09/2019 | 10:35  | Lượt xem: 159
Thực hiện Công văn số 1547/UBND-NV ngày 05/9/2019 của UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố...

Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019

Ngày đăng 30/08/2019 | 03:42  | Lượt xem: 279
Thực hiện Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận...

Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 13/06/2019 | 05:40  | Lượt xem: 183
Sáng 13/6/2019, UBND phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD-TTĐT, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi 5 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/05/2019 | 06:06  | Lượt xem: 241
Thực hiện Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý trật tự đô thị trên một số...

Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:04  | Lượt xem: 692
Chiều ngày14//6/2018, UBND phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

Phường Phúc Lợi tổ chức họp lấy ý kiến về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:36  | Lượt xem: 656
Sáng ngày 4/5/2018, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi, phòng quản lý đô thị quận Long Biên tổ chức họp lấy ý kiến về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo Quy...