thông tin tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2015

Ngày đăng 20/11/2015 | 10:55  | Lượt xem: 61
Hướng tới ngày hội Đại đoàn kết, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của thường trực quận ủy, ban thường trực...

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2010 - 2015)

Ngày đăng 20/11/2015 | 10:51  | Lượt xem: 60
gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân… qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động...

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020

Ngày đăng 20/11/2015 | 10:45  | Lượt xem: 70
Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội được tiến hành vào thời điểm đánh dấu chặng đường phát triển quan trọng của đất nước và Thủ đô, với những thành tựu nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại...

Bài tuyền truyền về công tác phòng chống cháy nổ

Ngày đăng 16/10/2015 | 04:27  | Lượt xem: 60
Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội.

Bài viết tuyên truyền: Ma túy! Xin ngàn lần hãy tránh xa

Ngày đăng 16/10/2015 | 04:25  | Lượt xem: 59
Ma túy là một trong những đại họa mà toàn nhân loại phải đối mặt và là vấn đề vẫn còn đang nhức nhối, ám ảnh xã hội Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Càng gần ma túy thì càng xa cuộc đời, đến...

Bài tuyên truyền về vệ sinh và an toàn thực phẩm

Ngày đăng 16/10/2015 | 04:17  | Lượt xem: 57
Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là vấn đề đang báo động được toàn xã hội quan tâm, vì nó có tác động trực tiếp thường xuyên đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của người tiêu dùng,...

Tuyên ngôn Độc lập: Kết tinh khát vọng giải phóng con người

Ngày đăng 05/09/2015 | 07:42  | Lượt xem: 73
Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ giã chúng ta để đi vào "thế giới người hiền", nhưng Người đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá về tầm cao tư tưởng và chiều sâu văn hóa với...