thông tin tuyên truyền

Phường Phúc Lợi được phê chuẩn 08 khu vực bỏ phiếu bầu cử
Ngày đăng 16/03/2021 | 09:17  | Lượt xem: 331

Ủy ban nhân dân quận Long Biên vừa ban hành Quyết định 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Phúc Lợi với 8 khu vực bỏ phiếu.

Danh sách các khu vực bỏ phiếu gồm:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1 dự kiến 2.337 cử tri gồm 3 tổ dân phố 1, 2, 3; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 1, 2, 3.

 2. Khu vực bỏ phiếu số 2 dự kiến 2.290 cử tri gồm 3 tổ dân phố 4, 5, 6; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6.

3. Khu vực bỏ phiếu số 3 dự kiến 1.705 cử tri gồm 2 tổ dân phố 7, 8; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 7, 8.

4. Khu vực bỏ phiếu số 4 dự kiến 1.940 cử tri gồm 3 tổ dân phố 9, 10, 11; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 9, 10, 11.

5. Khu vực bỏ phiếu số 5 dự kiến 1.789 cử tri gồm 3 tổ dân phố 12, 13, 14 và 2 đơn vị vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng (Công ty cổ phần Nicotex ; Công ty cổ phần ĐT và xây lắp Thành An 386 ); Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 13.

6. Khu vực bỏ phiếu số 6 dự kiến 1.052 cử tri tổ dân phố 15 (Chung cư Ecohome); Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà chung cư Ecohome.

7. Khu vực bỏ phiếu số 7 dự kiến 610 cử tri thuộc chung cư Ruby CT3; Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà chung cư Ruby CT3.

8. Khu vực bỏ phiếu số 8 dự kiến 1.005 cử tri thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside và Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng; Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa Symphony S6B. /.

Danh sách các khu vực bỏ phiếu gồm:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1 dự kiến 2.337 cử tri gồm 3 tổ dân phố 1, 2, 3; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 1, 2, 3.

 2. Khu vực bỏ phiếu số 2 dự kiến 2.290 cử tri gồm 3 tổ dân phố 4, 5, 6; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6.

3. Khu vực bỏ phiếu số 3 dự kiến 1.705 cử tri gồm 2 tổ dân phố 7, 8; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 7, 8.

4. Khu vực bỏ phiếu số 4 dự kiến 1.940 cử tri gồm 3 tổ dân phố 9, 10, 11; Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 9, 10, 11.

5. Khu vực bỏ phiếu số 5 dự kiến 1.789 cử tri gồm 3 tổ dân phố 12, 13, 14 và 2 đơn vị vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng (Công ty cổ phần Nicotex ; Công ty cổ phần ĐT và xây lắp Thành An 386 ); Địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa tổ dân phố 13.

6. Khu vực bỏ phiếu số 6 dự kiến 1.052 cử tri tổ dân phố 15 (Chung cư Ecohome); Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà chung cư Ecohome.

7. Khu vực bỏ phiếu số 7 dự kiến 610 cử tri thuộc chung cư Ruby CT3; Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà chung cư Ruby CT3.

8. Khu vực bỏ phiếu số 8 dự kiến 1.005 cử tri thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside và Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng; Địa điểm bỏ phiếu tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa Symphony S6B. /.