thông tin tuyên truyền

Kết luận - Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 04/08/2021 | 11:56  | Lượt xem: 226

Ngày 03-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kết luận số 31-KL/TU về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covd-19 trên địa bàn Thành phố

Để siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả, thực chất hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai nghiêm túc các biện pháp cấp bách.

Xem chi tiết các biện pháp cấp bách tại đây./.