thông tin tuyên truyền

Nội dung hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
Ngày đăng 19/08/2021 | 16:03  | Lượt xem: 37

Nhằm kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với người dân và người sử dụng lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 01/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: 

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

3.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Hồ sơ:

+ Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Nơi gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường

- Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3.2. Nhiệm vụ của UBND cấp phường:

Trong vòng 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp phường thực hiện:

- Căn cứ vào đơn đề nghị và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phòng, chống dịch Covid-19, UBND cấp phường xác nhận vào đơn đề nghị của Hộ kinh doanh các nội dung: Đúng đối tượng, thời gian tạm ngừng kinh doanh.

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp phường trong vòng 02 ngày làm việc.

- Tổng hợp, gửi danh sách hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ cho Chi cục thuế để rà soát, thẩm định.

3.3. Nhiệm vụ của Chi cục thuế:

Trong vòng 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng LĐTB&XH rà soát, thẩm định và gửi UBND cấp quận danh sách các hộ kinh doanh đã thẩm định.

3.4. Nhiệm vụ của UBND cấp quận:

- Trong vòng 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt hỗ trợ, UBND cấp quận trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp quận giao UBND cấp phường tổ chức chi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc.

Chi cục thuế quận Long Biên lưu ý: Các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

Để cập nhật các thông tin triển khai của Cơ quan thuế, các nhân có thể truy cập các kênh sau để nắm bắt thông tin:

* Webside: http://hanoi.gdt.gov.vn

* Fanpage: http://www.facebook.com/Cục-Thuế-TP-Hà-Nội-Phòng-Tuyên-truyền-Hỗ-trợ-NNT-102930421683296/

* Email: doitthtaclbi.han@gdt.gov.vn

Chi cục thuế quận Long Biên thông tin để NNT trên địa bàn biết và liên hệ để được hỗ trợ, giải đáp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục thuế quận Long Biên - Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT theo số điện thoại: 024.38752307 để được giải đáp./.