thông tin tuyên truyền

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Ngày đăng 19/06/2017 | 17:13  | Lượt xem: 342

Ngày 29/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Chỉ thị nêu rõ: Do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2017 được dự báo là năm tiếp tục diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn. Tần suất các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội có xu thế tăng, các loại hình thiên tai như: Mưa lũ lớn, hạn hán, sạt lở đất, nắng nóng diễn ra nghiêm trọng hơn, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời có hiệu quả giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016, phát huy những ưu điểm, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2017. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành năm 2017, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở mỗi cấp, mỗi ngành, bảo đảm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT Thành phố: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu quả trong công tác PCTT, xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết với các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro…; tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó thiên tai, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, chỉ huy đối phó, xử lý kịp thời với mọi diễn biến thiên tai xảy ra.

Đối với Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn Thành phố: Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, rà soát phương tiện, trang thiết bị, từng bước đầu tư hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra, hỗ trợ các quận, huyện, thị xã sơ tán nhân dân ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng của lũ, bão, ngập úng, những vùng nguy hiểm, xung yếu, phối hợp với các đơn vị, quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

Đối với Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố: Xây dựng kế hoạch tổ chức việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, háng hóa thiết yếu, thực hiện kế hoạch cứu trợ của Thành phố, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân.

Đối với các sở, ngành của Thành phố: Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả của thiên tai trong phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để thực hiện phương án PCTT của Thành phố.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn: Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch, phương án PCTT và TKCN, xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ nhằm ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, hiệu quả các tình huống thiên tai. Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi thiên tai xảy ra, tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra…

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.