thông tin tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm y tế
Ngày đăng 22/08/2017 | 11:12  | Lượt xem: 1252

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân. Để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình. UBND phường Phúc Lợi xin phổ biến những nội dung cơ bản như sau:

1.Về đối tượng tham gia.

Luật quy định Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).

2. Về thủ tục tham gia, Phương thức đóng.

Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm kê khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK01) theo hướng dẫn của cán bộ thu của phường. Người tham gia được lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng BHYT một lần thông qua đại lý thu của phường.

3. Mức đóng.

Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

4. Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

Người tham gia lần đầu, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên. Hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu của phường để thực hiện nối thẻ.

5. Quyền lợi của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Một là, được cấp thẻ BHYT.

Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.

Ba là, được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về BHYT.

Bốn là, được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

6. Mức hưởng.

6.1. Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức:

* 100% chi phí khi KCB.

- Khi KCB tại tuyến xã,

-Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị,

- Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

* 80% chi phí khi KCB.

Trường hợp KCB không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn.

Trường hợp KCB không đủ thủ tục theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

6.2. Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức sau: Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh mức thanh toán là 60% chi phí điều trị, Khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị.

Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT.

Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa không vượt quá mức sau.

Ngoại trú: tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương là 60.000 đồng

Nội trú: tuyến huyện và tương đương: 500.000 đồng; tuyến tỉnh và tương đương: 1.200.000 đồng; tuyến trung ương và tương đương: 3.600.000 đồng

Từ ngày 01/7/2017, giá dịch vụ y tế tăng cao, nếu không có thẻ BHYT thì người bệnh phải trả rất nhiều tiền, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình và rủi ro có thể xảy ra, nguy cơ dẫn tới nghèo là rất cao. Tham gia BHYT được xem là một chiếc phao, là một hình thức tiết kiệm "đóng góp khi lành để dành khi ốm" nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Người dân chưa tham gia BHYT liên hệ với đại lý thu BHYT của phường để được hướng dẫn, lập thủ tục đăng ký, nộp tiền và nhận thẻ BHYT.