thông tin tuyên truyền

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2010 - 2015)
Ngày đăng 20/11/2015 | 10:51  | Lượt xem: 61

gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân… qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực mới, không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 là đại hội:                                         

 "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại"

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

 

Trong 5 năm qua, Thành phố đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi đua, lấy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội làm mục tiêu thi đua. Hình thức tổ chức có nhiều đổi mới như thi đua theo cụm, theo chuyên đề. Nội dung thi đua luôn được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, đơn vị, đồng thời gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào truyền thống của đơn vị.

Các phong trào thi đua được đổi mới, nâng cao chất lượng đã thu hút sự tham gia của hầu hết tầng lớp nhân dân. Một số phong trào tiêu biểu do Thành phố phát động có hiệu quả trong 5 năm qua như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Phong trào thi đua hành động "Năm an toàn giao thông - 2012" và triển khai chương trình mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2012 - 2015; Phong trào thi đua thực hiện "Năm kỷ cương hành chính – 2013" theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Phong trào thi đua thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014, 2015" được tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thu được kết quả đáng ghi nhận, Thành phố đã sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Đặc biệt phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" mang nét riêng của Hà Nội đã duy trì 23 năm qua được đông đảo nhân dân Thủ đô hưởng ứng. 5 năm trở lại đây phong trào "Người tốt, việc tốt" đã đi vào chiều sâu, đã phát hiện biểu dương hàng trăm ngàn "Người tốt, việc tốt" từ cơ sở đến thành phố (hàng năm Thành phố đều biểu dương khen thưởng gần 1.000 "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10). Năm 2015 cũng là năm thứ sáu Thành phố vinh danh mỗi năm 10 Công dân Thủ đô ưu tú.

1. Kết quả phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế

Hàng năm, Thành phố phát động thi đua thực hiện các giải pháp phục hồi tăng trưởng, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, góp phần hoàn thành tốt ba mục tiêu lớn do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 5 năm qua (2010-2015), kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Kết quả cụ thể trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

Ngành công nghiệp - xây dựng: Phát động các phong trào "Ôn luyện tay nghề - Thi thợ giỏi""Giỏi một nghề, biết nhiều việc""Năng suất - Chất lượng - Chống lãng phí", "Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", "Thi đua cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm"... đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm xây dựng sản phẩm chủ lực, tập trung vào các ngành có trình độ công nghệ cao, các nhóm sản phẩm công nghiệp có lợi thế và thương hiệu hội nhập khu vực và quốc tế; quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển các làng nghề, phố nghề truyền thống, ... Thông qua phong trào thi đua góp phần duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, giá trị gia tăng bình quân 5 năm ước tăng  9%.

- Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy về "Phát triển kinh tế ngoại thành, xây dựng nông thôn mới". Các phong trào thi đua thực hiện: "Dồn điền, đổi thửa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi", "Thi đua vì một nền nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"xây dựng mô hình "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, từng bước hiện đại nông thôn" được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Nông nghiệp được cơ cấu phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại, kỹ thuật cao; các huyện Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh,... xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, hoa, cây ăn quả chất lượng cao, giá trị sản xuất lớn, đạt 0,5-1,5 tỷ/ha/năm, mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư như ở Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hoà, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai, Đan Phượng... đạt 1 - 2tỷ/ha/năm, mô hình chăn nuôi thủy sản ở một số xã thuộc huyện Thanh Trì, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Gia Lâm, Thanh Oai, Quốc Oai... với giá trị 200 - 300 triệu đồng/ha/năm...

 - Ngành thương mại - du lịch - dịch vụ phát động và hưởng ứng phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng""Năm chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt"..., thi đua cải tiến lề lối làm việc, phục vụ, phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu, nâng cao chất lượng phục vụ khách trong và ngoài nước. Bình quân 5 năm, giá trị gia tăng ngành dịch vụ ước tăng 9,97%/năm; kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 8,1%/năm; kim ngạch nhập khẩu ước tăng 3,7%. Các ngành dịch vụ chất lượng cao và trình độ cao có mức tăng trưởng khá. Vận tải công cộng tiếp tục được đẩy mạnh phát triển cả về số lượng phương tiện và số tuyến vận tải, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

- Công tác thu chi ngân sách với các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, thi đua xây dựng tập thể quản lý thuế mẫu mực..., phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác thuế như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo Hà Nội Mới, báo Nhân dân, báo mạng..., phát trên sóng phát thanh truyền hình như chuyên mục "Chính sách thuế với cuộc sống""Thuế Hà Nội"... góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. 5 năm qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Chi ngân sách địa phương trên 272,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,7%/năm, cơ bản đảm bảo cân đối chi thường xuyên và tập trung cho đầu tư phát triển.

2. Kết quả phong trào thi đua trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường

Ngành giao thông - xây dựng - quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường phát động phong trào thi đua tăng cường kỷ cương và hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, quan tâm cải thiện môi trường với mục tiêu "Vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp", "Phong trào người Thủ đô không đổ rác ra đường"... Thành phố đã tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương triển khai lập và hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cơ bản hoàn thành việc xây dựng các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chung các quận, huyện, thị xã... Phát động nhiều phong trào thi đua nhằm huy động nguồn vốn, tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải tạo, hạ ngầm hệ thống cáp điện và thông tin liên lạc. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: các tuyến đường vành đai, các tuyến quốc lộ hướng tâm và nhiều tuyến đường vành đai quan trọng. Hoàn thành một số tuyến đường đô thị, đường liên huyện và 07 cầu vượt tại các nút giao thông trọng điểm. Triển khai tích cực các dự án cải tạo hồ nước, công viên lớn như công viên hồ Yên Sở... Công tác quản lý đô thị, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị được tăng cường, nhất là sau gần hai năm thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị". Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là đất đai; giữ gìn, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu đạt kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực  hiện quyết liệt.

Qua thực hiện phong trào đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt, tiêu biểu như: quận Long Biên, với phong trào "Đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận" ; quận Đống Đa phát động và thực hiện tốt mô hình "Tự quản các phường tham gia quản lý giao thông"; quận Hoàn Kiếm triển khai và thực hiện tốt phong trào "Giữ gìn môi trường, đường phố xanh, sạch, đẹp"...

3. Kết quả phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; việc tang văn minh, tiến bộ"... tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Việc xây dựng, thực hiện các quy định, quy ước, quy chế, các mô hình văn hóa được tích cực thực hiện. Phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" được chú trọng và đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh được đẩy mạnh. Triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử của người Hà Nội và đưa vào sử dụng bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội... đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi nguồn tự hào, điều chỉnh hành vi của người Hà Nội theo hướng thanh lịch, văn minh. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội bước đầu có chuyển biến tiến bộ; nếp sống văn hóa đô thị được nâng lên. Các tập thể tiêu biểu như: huyện Đông Anh phát động và triển khai có hiệu quả phong trào "Cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; việc tang văn minh, tiến bộ" được nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt kết quả cao; quận Cầu Giấy phát động và triển khai có hiệu quả mô hình nhóm "Gia đình láng giềng an toàn, văn hóa phường Yên Hòa", được nhân rộng ra các phường…

- Hoạt động văn học, nghệ thuật có tiến bộ đáng khích lệ, nhiều tác phẩm có giá trị được công chúng ghi nhận. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa lớn được tổ chức thành công, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô ở trong nước và trên thế giới. Tỷ lệ người thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao ngày càng tăng. Thể dục thể thao Thủ đô tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, là đơn vị chủ lực của thể thao thành tích cao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế và khu vực (thể thao Hà Nội luôn đóng góp khoảng 30% tổng số HLV, VĐV và thành tích của các đoàn VĐV Việt Nam tham dự Đại hội thể thao thế giới và khu vực).

- Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt, thực hiện tốt phong trào "Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng tốt đối tượng", góp phần giảm số lượng các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội. 

 - Công tác lao động và việc làm, an sinh xã hội được triển khai tích cực. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt... được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng trên. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 1,38%. Các chương trình, đề án, kế hoạch về giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động của Thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả. Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho trên 15 vạn lao động và giải quyết việc làm cho gần 14 vạn lượt lao động; tỷ lệ thất nghiệp được duy trì dưới 4,8%. BHXH, BHYT tự nguyện trong nhân dân tiếp tục mở rộng và phát triển.

 - Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo của Thủ đô được chú trọng thường xuyên, cùng với việc triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch""Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo""Sáng kiến kinh nghiệm"..., ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô còn có phong trào mang nét riêng của Hà Nội như cuộc vận động "Học sinh Thủ đô nhường một phần quà sáng cho các bạn học sinh nghèo"phong trào "Xây dựng làng khuyến học, dòng họ khuyến học"... được quan tâm phát triển ở nhiều quận, huyện, thị xã5 năm qua, Giáo dục - Đào tạo của Thủ đô tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng, dẫn dầu cả nước về các tiêu chí: quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), xây dựng mô hình trường chất lượng cao theo Luật Thủ đô. 50% trường đạt chuẩn Quốc gia; hoàn thành xóa phòng học tạm và phòng học nhà cấp 4; 100% quận huyện đã đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi (trước 2 năm so với toàn quốc), phổ cập THCS đạt 99,36%, phổ cập THPT đạt 90%. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được mở rộng. Tiêu biểu trong phong trào là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) đi đầu trong việc xây dựng được mô hình giáo dục ngoài công lập, xây dựng Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm trở thành một trong những thương hiệu uy tín của ngành giáo dục; bà Hồ Hương Nam (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), là nhà giáo đã nghỉ hưu rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người, mở lớp học tình thương cho các cháu khuyết tật tại địa bàn cũng như các phường lân cận...

 - Thi đua trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, tiếp cận với các nhu cầu của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ Thủ đô gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản lý và năng lực cạnh tranh của Thành phố. Chỉ đạo thực hiện tốt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của các đề tài, dự án ngày càng cao, khoảng trên 70% số đề tài, 100% số dự án.

 - Thi đua trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Các phong trào "Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện", phong trào "Chăm sóc tận tình, chu đáo; điều trị kịp thời, hiệu quả; Ứng xử văn minh, thanh lịch", phong trào "Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở" được đẩy mạnh. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực để khắc phục một bước tình trạng quá tải tại các bệnh viện, phát huy vai trò các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện; tập trung cải tạo, xây mới nhiều bệnh viện. Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai thành công một số kỹ thuật mới như triển khai ứng dụng kỹ thuật cao trong mổ nội soi tiêu hoá, nối mạch máu, can thiệp tim mạch, ghép thận, xạ trị điều trị ung thư... Hệ thống y tế cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng được củng cố, hoàn thiện cả về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị. 99,7% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân tăng lên 11,5. Công tác dân số, gia đình được quan tâm thực hiện, đảm bảo ổn định tăng dân số tự nhiên và nâng cao chất lượng dân số. Việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em được chú trọng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm đáng kể, còn 10%. Thực hiện tốt các chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Kết quả phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại

- Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang được duy trì liên tục, hiệu quả. Công an Thành phố đẩy mạnh phong trào"Vì an ninh tổ quốc" với chủ đề "Mỗi ngày, mỗi cán bộ chiến sỹ Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân""Cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô đoàn kết trách nhiệm vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ", thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã được gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động "Phát huy truyền thống, ra sức lập công, xứng danh Công an Thủ đô Anh hùng". Qua phong trào đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh văn hoá, an ninh thông tin, trật tự an toàn. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế và sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đột biến, bất ngờ, gây rối, phá hoại an ninh, trật tự và các hoạt động trái pháp luật, nhất là trong bối cảnh căng thẳng, phức tạp về tình hình xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bảo đảm tốt an ninh tôn giáo; ngăn chặn hoạt động lây lan của các tà đạo; giữ vững an ninh nông thôn, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp. 5 năm qua, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm được nâng lên, tỷ lệ điều tra khám phá luôn đạt từ 74,5% trở lên, trọng án trên 90%. Đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mô hình mới (mô hình các tổ săn bắt cướp; mô hình 141, 142, bảo vệ ANTT tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Thành phố), tạo sự đột phá, hiệu quả cao trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, được nhân dân Thủ đô ghi nhận và được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

- Phong trào "Thi đua quyết thắng" của lực lượng vũ trang thành phố đã diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức phong  phú, hiệu quả với phương châm "Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng""Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh bộ đội cụ Hồ""Đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, năng động, sáng tạo""Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ","Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20"…. Công tác quân sự địa phương đã thực hiện tốt chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, đứng đầu toàn quân, đặc biệt là chỉ tiêu về xây dựng lực lượng dự bị động viên và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố..., được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; xây dựng thành phố và các quận, huyện, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ vững chắc, vùng đất, vùng trời, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

- Thi đua trong công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập phát triển của Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đạt kết quả tốt. Đến nay, Hà Nội có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 Thủ đô, thành phố của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới. Nhiều dự án hợp tác song phương, đa phương được ký kết và triển khai có hiệu quả. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác được củng cố và tăng cường; kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô. Công tác thông tin đối ngoại từng bước được đẩy mạnh, thiết thực quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của Việt Nam và Hà Nội trên trường Quốc tế. Quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt kết quả tốt.

5. Kết quả phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị

 - Thi đua "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với Chương trình 01-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"trọng tâm là xây dựng các tiêu chí và làm theo; bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn học tập, nghiên cứu và xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được đẩy mạnh. Nhiều chủ trương, cơ chế chính sách đúng đắn, quyết định xử lý kiên quyết nhiều vụ việc phức tạp hợp lòng dân của Đảng bộ đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng trong thực tiễn.

- Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh và nhân rộng điển hình trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt cuộc vận động "Tang văn minh tiến bộ"tỷ lệ hỏa táng toàn Thành phố tăng lên 43%. Tổ chức phát động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết và nhà xuống cấp cho hộ nghèo. 

          - Tổ chức công đoàn các cấp đẩy mạnh các phong trào "Lao động giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô""Công nhân giỏi Thủ đô". Qua 5 năm đã có 137.872 công nhân giỏi được tuyên dương cấp cơ sở, 598 công nhân giỏi đạt công nhân giỏi Thủ đô; 51.050 sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở, 698 sáng kiến sáng tạo cấp Thành phố, làm lợi 521 tỷ đồng với 86 đề tài sáng kiến được áp dụng vào sản xuất. Triển khai và thực hiện có hiệu quả một số đề án: "Xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân"đề án thành lập "Tổ tự quản công nhân về an ninh trật tự trong khu nhà trọ công nhân tại các khu công nghiệp" và đề án "Đưa báo Lao động Thủ đô đến công nhân lao động các Khu công nghiệp"..., được Tổng Liên đoàn Lao động đánh giá cao và nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc.

          - Các cấp Hội phụ nữ tổ chức các phong trào "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác ra đường và nơi công cộng""Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình", "Giỏi việc nước - đảm việc nhà""Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", "110 Chi hội văn minh trong việc cưới, việc tang""Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Nhiều công trình, phần việc chăm lo thiết thực cho đời sống của phụ nữ và trẻ em được thực hiện có hiệu quả.

 - Hội Nông dân các cấp duy trì phát triển phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau tăng giàu, giảm nghèo", "Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, văn minh", "Vì sức khỏe cộng đồng nông dân Hà Nội chỉ sản xuất chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn"... Tiếp tục nâng cao các hoạt động hỗ trợ nông dân như tập huấn, đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân.

          - Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên, Hội đồng đội các cấp có nhiều hình thức cải tiến, nâng cao chất lượng phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội", "4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp",  phong trào "Tôi yêu Hà Nội", phong trào "5 thi đua, 5 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", phong trào "3 trách nhiệm", chương trình " 3 tập trung - 3 xung kích"đưa ra 06 mô hình tình nguyện: "Gia đình tình nguyện – Cộng đồng tình nguyện", "Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh", "Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị", "Hà Nội, nghĩa tình tại các bệnh viện", "Điểm trông giữ xe đúng giá hoặc miễn phí" và "Hàng cây Thanh niên" ... có sức lan tỏa và tác động trực tiếp đến tư tưởng và hành động của đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của thanh thiếu nhi...

          - Hội Cựu chiến binh các cấp biểu dương Cựu chiến binh gương mẫu rèn luyện theo gương Bác Hồ, tổ chức các cuộc vận động "Cựu chiến binh Thủ đô tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông", "Xây dựng cựu chiến binh thủ đô thanh lịch văn minh" và nhiều chuyên đề, nhiều mô hình thi đua khác. Tích cực hoạt động tri ân giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà dột nát và giáo dục truyền thống cho hội viên, thế hệ trẻ.  

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 

Tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới về thi đua khen thưởng, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị để thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các ngành, các cấp vươn lên phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực

1.1. Thi đua phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế ngành, kinh tế vùng và các thành phần kinh tế. Định hướng phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Lĩnh vực dịch vụ: Tập trung phát triển mạnh các phân ngành, lĩnh vực Thủ đô có thế mạnh; các dịch vụ đặc biệt là các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tri thức và dịch vụ tạo cơ sở hạ tầng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, nhất là các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu, thị trường hàng hoá bán buôn lớn của Miền Bắc và của cả nước. Tập trung xây dựng, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: Phát triển nhanh một số ngành, sản phẩm công nghiệp như công nghệ thông tin, vật liệu mới, các ngành và sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao. Phát triển công nghiệp phụ trợ, thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp đã hình thành. Tiếp tục phát triển các làng nghề, phố nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Kết hợp giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch.

- Lĩnh vực nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao, kinh tế xanh, phát triển bền vững. Phát triển trồng trọt theo hướng sinh thái, công nghệ cao, tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn nhất là vùng rau sạch theo tiêu chuẩn, vùng hoa, vùng lúa chất lượng cao. Phát triển khu chăn nuôi tập trung gắn với các khu giết mổ, chế biến tập trung đảm bảo tiêu chuẩn, quy hoạch; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm lớn. Tăng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu ở các huyện vùng trũng. Phát triển, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch.

- Tăng cường huy động vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phát triển các thành phần kinh tế: Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư của xã hội, đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, FDI. Thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, công nghiệp "xanh", điện tử công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ... Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhwn, kinh tế HTX và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2. Thi đua phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy lùi hủ tục và các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hóa; đi đôi với phát triển du lịch và thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo ý thức trách nhiệm, lòng tự hào của người dân Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

Phấn đấu xây dựng, duy trì vị trí dẫn đầu cả nước của thể thao Hà Nội. Kết hợp hài hoà giữa TDTT quần chúng và thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là thành tích cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát triển thể thao thành tích cao, trong đó phát triển 20 môn là thế mạnh của Hà Nội. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, y sinh học thể thao hiện đại. Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách đãi ngộ, khuyến khích vật chất và tinh thần đặc thù của Hà Nội đối với đội ngũ HLV, VĐV và chuyên gia.

Khai thác có hiệu quả các tiềm lực để phát triển mạnh khoa học - công nghệ Thủ đô, làm động lực cho phát triển kinh tế tri thức. Thực hiện tốt cơ chế đào tạo, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của đời sống xã hội, phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô…

Phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu của cả nước về giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, phát triển nhân tài; tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; phấn đấu đến hết năm 2025 giáo dục Thủ đô đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chủ động phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến; đẩy mạnh xã hội hoá đi đôi với tăng cường quản lý trong lĩnh vực y tế, nhất là hoạt động y dược tư nhân. Thực hiện tốt chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm các quyền của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, ưu tiên lao động thuộc diện chính sách, lao động ở những khu vực bị thu hồi đất canh tác. Triển khai đồng bộ các chính sách xã hội, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng giàu, nâng cao phúc lợi xã hội, hướng tới phát triển bền vững. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" bằng các chương trình cụ thể và việc làm thiết thực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình xã, phường, địa bàn dân cư, cơ quan, trường học không có tệ nạn xã hội.

1.3. Thi đua xây dựng, quản lý đô thị, bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường

Tiếp tục đẩu mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm đơn giản, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh phân cấp trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý đô thị, nhất là các lĩnh vực: trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, sử dụng hè phố, lòng đường; sử dụng, khai thác hồ, công viên, vườn hoa, cây xanh; vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải nhằm xây dựng Thành phố xanh - sạch - đẹp. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát công tác quản lý đô thị. Thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng hồ nước, công viên, cây xanh, hệ thống chiếu sáng; tăng cường trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị, nhất là trật tự, kỷ cương an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông.

1.4. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng

Tập trung lãnh đạo, giữ vững ổn đinh chính trị - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân Thủ đô về xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, phối hợp các cấp, các ngành chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình" và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ, các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn... Bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; chú trọng đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của Thủ đô bảo đảm vững mạnh, chính quy, hiện đại, ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống phá, chia rẽ đoàn kết nội bộ, bạo loạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác  phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống chát nổ, cháy rừng, rà phá bom mìn.... Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ Thành phố. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về quốc phòng.

1.5. Thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị

Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp; đổi mới phương thức hoạt động. nâng cao năng lực điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, công khai, minh bạch các TTHC, các chuẩn mực và các quy định hành chính để nhân dân giám sát. Hà Nội phấn đấu đi đầu cả nước trong thực hiện các mục tiêu chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả Luật Thủ đô và các quy định về xã hội hoá... Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội ngũ CBCCVC, thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi, tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các cơ quan của Thành phố. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, từng đối tượng vận động, từng giai đoạn, thời điểm, bảo đảm lợi ích thiết thực giữa cá nhân, cộng đồng và xã hội. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, sát dân, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chia rẽ nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quốc tế… góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

2.1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đảm bảo phát huy tốt vai trò tư vấn, tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện pháp cho Cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; thẩm định thành tích, xét chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng theo quy định.  Kịp thời kiện toàn các cụm, khối thi đua của thành phố, các cấp, các ngành. Phát huy tốt vai trò hoạt động của cụm, khối trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua khen thưởng thực sự đi vào nền nếp, có chiều sâu, có nét mới, mang tính lan tỏa trong toàn xã hội.

2.2. Đẩy mạnh việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở các cụm, khối thi đua, cấp, các ngành, đơn vị. Xây dựng và lựa chọn được điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc từng lĩnh vực để nêu gương học tập, góp phần tổng kết nhân rộng toàn thành phố. Đề xuất một số danh hiệu thi đua mới, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất.

2.3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung một số quy chế, quy định về xét khen thưởng, đảm bảo các phong trào thi đua đều có tiêu chí cụ thể để việc xét khen thưởng công khai, công bằng, chính xác. Hoàn thiện, hiện đại hóa công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, nhất là hồ sơ khen thưởng kháng chiến.

 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình./.

nguồn: tuyên giáo