thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ
Ngày đăng 04/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 263

Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019).

Thực hiện chỉ đạo của Cục thuế TP Hà Nội tại Công văn số 88985/CT-QLĐ ngày 27/11/2019 về việc thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, CCT quận Long Biên đã tổng hợp danh sách người nộp thuế đã được ghi nợ tiền sử dụng đất đang trong thời hạn ghi nợ 05 năm trên địa bàn phường, đồng thời phát hành thông báo tuyên truyền nội dung theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP đến từng người nộp thuế biết và thực hiện.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất. UBND phường thông báo đến từng người nộp thuế biết và sắp xếp thực hiện thanh toán nợ trước ngày 10/12/2019 để được hưởng chính sách hỗ trợ trả nợ trước hạn 2%/năm.

Chi tiết danh sách xem tại đây./.