thông tin tuyên truyền

Thủ tục xin cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường học
Ngày đăng 07/07/2020 | 17:41  | Lượt xem: 41

Thủ tục xin cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường học được quy định như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Tỉnh/TP.
2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức trong nước.

3. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của bước trước làm cơ sở để thực hiện các bước sau và được bổ sung theo từng bước như sau:

* Bước 1: Chuẩn bị

- Đơn xin giao đất hoặc đơn xin thuê đất và đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

- Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy phép đầu tư (bản sao công chứng)

- Giấy tờ pháp lý liên quan đến thửa đất (bản sao công chứng)

- Giấy tờ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho đến khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ (bản sao công chứng)

- Lập báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất (theo mẫu) do tổ chức tự kê khai.

- Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cơ quan Địa chính có tư cách pháp nhân đo vẽ.
* Bước 2: Xin xác nhận về hồ sơ kỹ thuật thửa đất

- Khi có hồ sơ kỹ thuật thửa đất thì tổ chức phải làm thủ tục xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về vị trí, ranh giới, không tranh chấp của thửa đất.
- Sau đó, tổ chức tiếp tục làm thủ tục xin xác nhận thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Tỉnh/TP

* Bước 3: Xin thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, chỉ giới đường đỏ (tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc)

Hồ sơ gồm:

- Đơn (theo mẫu)

- Sơ đồ vị trí khu đất.

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 - 1/200

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức về thửa đất.

- Văn bản giải trình về nguồn gốc khu đất xin thoả thuận quy hoạch kiến trúc, dự kiến đầu tư (quy mô, tính chất công trình, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách hoặc không phải vốn ngân sách, nếu là vốn ngân sách phải có bản sao kế hoạch hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ và bản vẽ kèm theo đĩa CD số hoá tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ

* Bước 4: Sau khi có Chỉ lệnh cắm mốc giới, tổ chức sử dụng đất nộp bổ sung (01) bộ hồ sơ gồm:

- Hợp đồng kinh tế ký giữa tổ chức và đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ về việc xác định mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa theo Quyết định của UBND Thành phố (bản chính)

- File số dữ liệu đo đạc bản đồ (đĩa CD có chữa File số dữ liệu đo đạc bản đồ)
- Biên bản bàn giao mốc giới (bản dự thảo)

* Bước 5: Tổ chức sử dụng đất nộp bổ sung (01) bộ hồ sơ gồm: Quyết định về đơn giá thuê đất hoặc Biên bản họp liên ngành Thành phố do Sở Tài chính là chủ tịch Hội đồng về đơn giá thuê đất (bản chính).

* Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức.

4. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Tỉnh/TP.
5. Thời hạn giải quyết: 80 ngày làm việc.