thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy
Ngày đăng 05/08/2020 | 14:53  | Lượt xem: 45

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thuế về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bại ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 01/08/2020, Chi cục thuế Long Biên đã ban hành hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy.

Theo hướng dẫn, phạm vi áp dụng đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc. Về điều kiện như sau:

Đối với người nộp lệ phí trước bạ nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia: Có tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản ngân hàng.

Đối với người nộp lệ phí trước bạ nộp qua các ngân hàng thương mại: Có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank. TPBank, BIDV.

Các bước nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy đề nghị xem tại đây./.