tin mới nhất

Kế hoạch quản lý đất đai, sử dụng đất và quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2022
Ngày đăng 14/01/2022 | 15:17  | Lượt xem: 34

UBND phường công khai Kế hoạch quản lý đất đai, sử dụng đất và quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2022.

Xem chi tiết tại đây!