tin mới nhất

Ủy ban Mặt trật tổ quốc phường Phúc Lợi sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 05/07/2022 | 13:29  | Lượt xem: 90

Sáng ngày 05/7/2022, tại phòng họp số 1 UBND phường Phúc Lợi, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đồng chí Ủy viên ủy ban MTTQ phường, trưởng ban công tác mặt trận 15 tổ dân phố, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Huyền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác công tác 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó, sáu tháng đầu năm MTTQ phường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Cuộc vận động, các phong trào nhân đạo từ thiện được triển khai rộng rãi và động viên đông đảo nhân dân tham gia; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác VSMT vào sáng thứ bẩy hàng tuần được các tổ dân phố duy trì.  Hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu các loại quỹ, cụ thể quỹ “Vì người nghèo” đạt 133%KH; quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt 166,4%KH; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 139,4%KH. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của Ngô Thanh Xuân- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên và đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường, giao nhiệm vụ, đề nghị MTTQ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và các nội dung công việc 6 tháng cuối năm 2022.

Kết thúc hội nghị thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đồng chí Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đã tiếp thu những ý kiến đóng góp đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm 2022./.