tin mới nhất

Phường Phúc Lợi – Khí thế và niềm tin bước vào năm mới 2023
Ngày đăng 30/01/2023 | 11:00  | Lượt xem: 181

Năm mới 2023 đã đến trong niềm hân hoan, phấn khởi của mọi người, mọi nhà. Những thành tựu đạt được trong năm 2022 làm chúng ta thêm tự hào bởi đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa phường Phúc Lợi, đồng thời tiếp thêm khí thế và niềm tin để chúng ta vững bước vào năm mới.

Khép lại năm 2022 - một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm tiếp tục thực hiện chủ đề công tác của Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”chủ đề của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; năm đánh giá một năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường. Tuy nhiên, năm 2022 cũng là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân phường Phúc Lợi đã nỗ lực phấn đấu, do vậy, các chỉ tiêu, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là:

1. Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường, lựa chọn nội dung trọng tâm, ban hành 05 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2022; ban hành 03 Kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên (khóa IV); 01 Kế hoạch triển khai 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm của Quận Long Biên về ”Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” và triển khai thực hiện đạt kết quả... Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác tổ chức cán bộ: được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức rà soát, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đảm bảo quy trình 05 bước trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031 đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Chỉ đạo tốt công tác nhân sự và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đối với 23/23 chi bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; lãnh đạo thành công Đại hội đại biểu Hội CCB, Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo bầu đủ số lượng UVBCH và các chức danh chủ chốt đúng quy trình; lãnh đạo hiệu quả công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát triển mới 07/06 đảng viên (đạt kết quả 117% chỉ tiêu giao). Trao Huy hiệu Đảng cho 47 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng theo quy định. Chỉ đạo và tổ chức đánh giá, xếp loại đối với 23/23 chi bộ trực thuộc; 502 đảng viên trong toàn Đảng bộ; sau đánh giá, xếp loại có 04 chi bộ HTXSNV, 17 chi bộ HTTNV, 02 chi bộ HTNV, 79 đảng viên HTXSNV, 408 đảng viên HTTNV, 15 đảng viên HTNV và không có chi bộ, đảng viên không HTNV.

Công tác kiểm tra, giám sát: được tập trung triển khai thực hiện; các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy phường cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch năm 2022. Kết quả, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức 04 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 15/09 chi bộ (đạt 166,7% so với kế hoạch); 15/09 đảng viên (đạt 166,6% kế hoạch). UBKT Đảng ủy, tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 04 cuộc đối với 15/08 chi bộ (đạt 187,5% Kế hoạch); 02/02 đảng viên là Đảng ủy viên (đạt 100% Kế hoạch) và 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên. 23/23 chi bộ trực thuộc tổ chức 80 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thường xuyên đối với 80 đảng viên đảm bảo 100% kế hoạch đề ra.

Công tác dân vận: tiếp tục được triển khai bài bản, sâu rộng. Duy trì hoạt động của 15 tổ dân vận tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 03 dự án (đường hành lang chân đê, ngõ 201, ngõ 279); qua đó, kết quả đã có 263/310 hộ đã nhận tiền đền bù với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng và có 268/310 hộ đã bàn giao mặt bằng. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ;... và chủ đề của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” trên địa bàn phường.

2. Phong trào thi đua của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường

Tập trung bám sát các nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ chính trị của phường đạt kết quả. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc, bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2055; hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố, phường năm 2022; hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội. Cho 25 lượt ý kiến đóng góp vào các văn bản của Đảng, chính quyền phường và 07 lượt ý kiến đối với cán bộ công chức. Vận động 71/72 ca hỏa táng (đạt tỷ lệ 98,6%) thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”, trong đó, đã huy động giúp đỡ 11 hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 69,9 triệu đồng. Triển khai thu các loại quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được trên 133 triệu đồng (đạt 166,4%); quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 146 triệu đồng (đạt 145,99%); quỹ “Vì người nghèo” được gần 119 triệu đồng (đạt 148,6%). Tổ chức 51 cuộc giám sát đối với 27 CBCCVC, NLĐ cơ quan UBND phường, 15 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận, 15 đồng chí Tổ trưởng dân phố về công tác cải cách hành chính tại Bộ phận “Một cửa” phường; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố; về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; thực hiện chủ đề công tác của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”;...

3. Phong trào thi đua thực hiện Chủ đề của quận

Trong phong trào thi đua thực hiện chủ đề của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, các đơn vị, tổ chức, cá nhân luôn bám sát định hướng của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường để lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn đơn vị. Qua triển khai thực hiện, đã có 37 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân đã đăng ký, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt có một số mô hình tập thể lĩnh vực chỉnh trang đô thị, xây dựng mô hình điểm (Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 01, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 12, tổ dân phố số 05, tổ dân phố số 03, Hội Cựu Chiến binh phường, UBND phường) đã có nhiều sáng tạo, có tính lan tỏa lớn trong cộng đồng, huy động được sức dân tham gia và được Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng Giấy khen tại hội nghị Tổng kết thực hiện chủ đề năm 2022. Bên cạnh đó, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; thực hiện Kế hoạch 115-KH/ĐU về xây dựng mô hình điểm trong chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Đảng ủy và UBND phường đã được Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng Giấy khen.

4. Phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, VHXH, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường đã được tập trung thực hiện đồng bộ với những giải pháp cụ thể, đạt kết quả cao

Năm 2022, phường hoàn thành 07/07 chỉ tiêu pháp lệnh. Trong đó, 05 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao như: Tỷ suất sinh thô so với năm trước đạt 13,93%o giảm 0,18%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3+ so với năm trước đạt 1,99% giảm 0,02% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 94,89%. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 93,33%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,6%.

*/ Phong trào thi đua trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSD đất, giải phóng mặt bằng: đã hoàn thiện và kết thúc công khai 14 hồ sơ cấp đổi, 01 cấp mới GCNQSD đất, 09 hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Tổ chức làm việc với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Đã phối hợp với phòng, ban ngành của Quận, chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường đảm bảo nội dung về trách nhiệm và tiến độ đề ra. Đặc biệt đối với 03 dự án (đường hành lang chân đê, ngõ 201 và ngõ 279) có tính chất quan trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm; kết quả tính đến cuối năm 2021, cơ bản các nhiệm vụ, công việc đảm bảo theo đúng kế hoạch, trong đó đã có 333/333 hộ gia đình đã được tổ chức đo đạc kiểm đếm và Thông báo thu hồi đất, có 103/153 hộ gia đình được phê duyệt phương án đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Công tác quản lý trật tự xây dựng: được duy trì thường xuyên; tổ chức kiểm tra hiện trường; tập trung xử lý các vi phạm; tổng số công trình xây dựng phát sinh là 188 công trình. Trong đó có GPXD: 188/188 công trình (đạt 100%); xử phạt 03 triệu đồng đối với 04 công trình vi phạm về vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; thu thuế xây dựng 190 công trình với số tiền trên 02 tỷ đồng.

Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng quan tâm, đã kiện toàn lại Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường xanh – sạch – đẹp” phường, và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai hoạt động năm 2021. Tổ chức ra quân 07 đợt tổng vệ sinh môi trường với 850 lượt người tham gia tại các điểm công cộng, tuyến đường hoa Phúc Lợi và các ngõ, ngách trong khu dân cư. Tổ chức quét vôi gốc cây tại các trục đường chính để chào đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Duy trì tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường tại các cơ quan, đơn vị và các khu dân cư vào chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

*/ Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tổ chức thực hiện, hướng các hoạt động về tổ dân phố.

Thực hiện có kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng “Gia đình văn hóa - Tổ dân phố văn hóa”. Năm 2022, số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 3589/3782 hộ, đạt 94,89%; số tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa là 14/15 tổ, đạt 93,33%. Có 15/15 tổ dân phố đăng ký và được Quận công nhận đối với 06 tổ đạt tổ dân phố “xanh - sạch - đẹp - văn minh” năm 2022.

Phong trào VHVN – TDTT năm 2022, tiếp tục được quan tâm khơi dậy sau gần 02 năm gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó, phường đã triển khai tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải chạy báo HàNộimới lần thứ 47. Tham gia giải bóng bàn quận Long Biên năm 2022, đạt 1 huy chương vàng, 01 huy chương đồng. Tham gia giải bóng chuyền hơi người cao tuổi, và câu lạc bộ văn nghệ tham gia đêm LHVN quần chúng chủ đề “Ngày hội tháng 5” chào mừng 92 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do quận tổ chức. Tham gia giải Bóng đá và Bơi lội do quận tổ chức. Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ V, phường Phúc Lợi gồm các môn Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, Thái cực 24 thức.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là gia đình chính sách, người cao tuổi, người có công, hộ cận nghèo, các đối tượng BTXH, trong đó, trao tặng quà các cấp đến 1.330 lượt người với tổng kinh phí trên 726.000.000đ nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; 827 lượt người nhận quà với tổng kinh phí 371.300.000đ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27/7) và nhân kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam (10/8) tặng 13 xuất quà trị giá 3.900.000đ đến con Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Công tác giảm nghèo được chú trọng, năm 2022, toàn phường có 03 hộ thoát cận nghèo với 06 nhân khẩu, hiện nay phường còn 13 hộ cận nghèo với 44 nhân khẩu. Phường tiếp tục vận động tổ dân phố, hội đoàn thể phường và Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ và trao đến 03 hộ cận nghèo với số tiền 700.000 đồng/tháng. Hội phụ nữ, Hội CCB, ĐTN phường hỗ trợ 04 hộ cận nghèo với số tiền 500.000 đồng/tháng. Tổ dân phố số 5 huy động nhân dân hỗ trợ 03 hộ mức 1 triệu đồng/hộ/quý. Tổng số hộ được hỗ trợ trợ cấp hàng tháng là 11 hộ tổng số kinh phí 69.600.000 đồng.

Công tác giáo dục của các nhà trường đã được chú trọng quan tâm. Trong năm học 2022 – 2023, một số trường giữ vững được danh hiệu thi đua trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của các trường tăng so với năm học 2021 - 2022. Công tác tuyển sinh năm học mới 2022 – 2023 của 04 trường công lập trên địa bàn phường đảm bảo chỉ tiêu giao. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Công tác Y tế, DS-KHHGĐ được thực hiện có chiều sâu, tỷ lệ sinh con thứ 3+ ước đạt 1,99%, giảm 0,04% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch giao 0,02%); tỷ suất sinh thô đạt 13,93%o, giảm 0,2%o (vượt kế hoạch giao 0,03%o). Kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn phường. Phường duy trì đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã theo hướng dẫn của Bộ y tế. Công tác quản lý nhà nước về ATTP được triển khai hiệu quả, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

*/ Phong trào thi đua trong thực hiện CCHC gắn với thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên đạt kết quả toàn diện.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản theo biểu kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; điều hành, kiểm soát công việc bằng kế hoạch công tác tháng, lịch tuần, kiểm tra công vụ gắn với đánh giá xếp loại, biểu dương cán bộ, công chức hàng tháng. 100% hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn; tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.877  hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 3.875 hồ sơ, số hồ sơ trong thời gian hạn đang giải quyết là 02 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; Thực hiện trả kết quả tại nhà 72 trường hợp khai tử. Tiếp tục quán triệt 02 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội đến toàn thể đội ngũ CBCCVC, NLĐ tại cơ quan phường. Trong năm đã tổ chức đánh giá 262 lượt cán bộ công chức, người lao động, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 32 lượt; hoàn thành tốt nhiệm vụ 228 lượt; hoàn thành nhiệm vụ 04 lượt.

Công tác tiếp dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt mô hình tiếp công dân, trong đó: trực tiếp công dân định kỳ 90 buổi, tiếp 14 lượt công dân; tiếp nhận 11 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 10 đơn, còn 01 đơn đang trong thời gian giải quyết.

*/ Phong trào thi đua trên lĩnh vực an ninh trật tự và quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung triển khai và đạt kết quả.

Tình hình ANCT – TTATXH và QPAN trong năm 2022 được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa xã hội, các ngày lễ tết trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tện nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá cao: bắt 04 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 05 đối tượng; 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 02 đối tượng; 03 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 08 đối tượng; 01 vụ trồng cây cần sa. Bắt 05 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ ổ nhóm cờ bạc, bắt 10 đối tượng trộm cắp và 01 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bắt 15 vụ môi trường; 02 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc; 04 vụ kinh tế; 01 đối tượng làm giả lương thực, thực phẩm. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được 09/09 công dân (đạt 100% chỉ tiêu quận giao) được UBND quận tặng Giấy khen về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV; năm tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền mới ở một số lĩnh vực; năm triển khai thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”.  Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi sẽ tập trung vào số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ KTXH - ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, cụ thể:

(1) Phát huy kết quả đạt được của những năm trước, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Xây dựng tác phong, công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức là việc làm thường xuyên, liên tục. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của phường. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận. Quan tâm tập trung công tác chỉnh trang đô thị, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hoàn thành toàn diện chỉ tiêu phát triển KTXH – QPAN năm 2023.

(2) Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng biểu các kế hoạch hàng tháng, lịch công tác tuần chi tiết, cụ thể, rõ việc, xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của phường ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy phường, kiểm tra, kiểm soát trong thực hiện nhiệm vụ lấy hiệu quả công việc để đánh giá năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ phường đến các tổ dân phố, đơn vị.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2026”. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tổ dân phố, nhất là vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh ngay tại tổ dân phố.

(4) Thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái. Tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Chú trọng xác định trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ giao.

(5) Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường theo hướng sát thực, hiệu quả, không hình thức trong vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết tạo sự đồng thuận trong xã hội; tập trung chăm lo đến quyền, lợi ích của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận trong năm 2023.

Năm mới với những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít những thách thức, khó khăn. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023, góp phần cùng quận Long  Biên vững bước phát triển./.

Chào năm mới 2023 với niềm tin thắng lợi!