tin mới nhất

Hội nghị triển khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch covid 19
Ngày đăng 21/05/2020 | 09:28  | Lượt xem: 15

Ngày 19/5/2020 Tại hội trường, UBND phường Phúc Lợi triển khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch covid 19

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường - Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt phường, các thành viên trong Hội đồng xét duyệt: Trưởng các ngành đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, công an khu vực…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường - Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt phường triển khai các văn bản về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch covid -19: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 828/UBND-LĐTBXH ngày 14/05/2020 của Phòng LĐTBXH quận về việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 2 chủ yếu là nhóm Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và nhóm lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như căn cứ xác định mức thu nhập, làm rõ các công việc chính về ngành nghề, nơi làm việc...Mức hỗ trợ đối với 02 nhóm đối tượng này là 1.000.000đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch bệnh nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân phường tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ 02 ngày làm việc. Sau đó UBND phường tổng hợp danh sách những trường hợp không có khiếu kiện, thắc mắc và kèm theo hồ sơ đề nghị của từng người lao động gửi Ủy ban nhân dân cấp quận kèm theo biên bản họp của hội đồng, đồng thời tiến hành xác minh những trường hợp có ý kiến khiếu kiện, thắc mắc.