tin mới nhất

Duy trì chất lượng, hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 HĐND phường Phúc Lợi
Ngày đăng 04/08/2020 | 11:43  | Lượt xem: 31

6 tháng đầu năm, HĐND phường Phúc Lợi đã đổi mới trong hoạt động điều hành tổ chức các kỳ họp HĐND phường, các hoạt động giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND phường theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giám sát sâu và tái giám sát đối với các vấn đề dân sinh bức xúc.

Thường trực HĐND đã thường xuyên giám sát và đôn đốc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ IX-HĐND phường, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 theo chương trình đã đề ra. 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND phường đã xây dựng triển khai 01 cuộc giám sát chuyên đề (công tác quản lý nghĩa trang) và 01 cuộc khảo sát (việc thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc). Qua giám sát, khảo sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của UBND phường đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để tiếp tục có giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao. Cùng với hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực, các ban HĐND phường tích cực chủ động  xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát của ban mình gồm 03 cuộc khảo sát, giám sát trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác thu thuế xây dựng trên địa bàn phường; việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định. Đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của phường, đã tổ chức 44 buổi/88 lượt đại biểu tiếp dân tiếp 09 lượt công dân, trong đó 04 phản ánh nội dung đã trả lời của công dân Hoàng Văn Lục-tổ 13, 05 phản ánh còn lại liên quan đến lĩnh vực đất đai, GPMB dự án đường 21m, TTXD, CSMT, cấp giấy chứng nhận. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được Đại biểu trực tiếp dân phối hợp với lãnh đạo UBND và cán bộ tiếp dân của phường tiếp thu, giải thích cho công dân, chỉ đạo cán bộ giải quyết trả lời theo quy định.

Để chuẩn bị kỳ họp thứ X, Thường trực HĐND đã họp thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong ngày 13,14/6/2020; đồng thời, chỉ đạo rà soát kết quả giải quyết, trả lời đối với 16 nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ IX; tổng hợp 18 nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ X -HĐND phường chuyển UBND phường trả lời, giải quyết theo quy định.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm, hoạt động HĐND phường đã có nhiều đổi mới góp phần duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác./.