tin mới nhất

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND phường Phúc Lợi
Ngày đăng 04/08/2020 | 11:51  | Lượt xem: 38

6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi được duy trì, hiệu quả và chất lượng công tác được nâng cao. Tuy nhiên qua đánh giá của Thường trực HĐND phường vẫn còn một số mặt hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế đó nhằm đạt kết quả cao hơn trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND phường đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, đó là:

1. Tuyên truyền, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.

2. Tăng cường khảo sát, giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị.

3. Duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND với các Ban, UBND, UBMTTQ phường.

4. Tổ chức tốt kỳ họp thứ XI-HĐND phường, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn. Các Ban của HĐND làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ XI-HĐND phường đảm bảo đúng quy định.

5. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường, cử đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Thành phố và Quận đảm bảo đúng, đủ thành phần. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND phường trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

6. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng để giải quyết./.