Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Phường Phúc Lợi - Kết quả công tác DS- KHHGĐ năm 2015
Ngày đăng 16/12/2015 | 09:12  | Lượt xem: 394

Xác định tầm quan trọng của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).Ngay từ đầu năm, Ban DS-KHHGĐ phường đã chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, như: Tổ chức diễn đàn chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi…

Với phương châm "đến từng nhà, rà từng đối tượng", đội ngũ cộng tác viên dân số của phường đã đến các gia đình truyền thông về sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe sơ sinh và trẻ em... Với việc chủ động tuyên truyền rộng rãi các chủ trương và biện pháp KHHGĐ, thực hiện giáo dục dân số với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng, mở rộng đến nhiều đối tượng, nhằm trang bị những kiến thức và đặc biệt là những người trong độ tuổi sinh đẻ hiểu rõ sự cần thiết và lợi ích của KHHGĐ, thực hiện gia đình ít con. Từ đó tạo nên sự chuyển biến  trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân đối với công tác DS-KHHGĐ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về giảm sinh và sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng Dân số trên địa bàn phường. Ngay từ đầu năm, Ban DS-KHHGĐ phường đã chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể về công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn phường; hướng dẫn các phường xây dựng các kế hoạch hoạt động về công tác dân số phù hợp với đặc điểm củađịa phương; giao chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ đến từng từng tổ dân phố và coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, thi đua; Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể của phường để triển khai các nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ...

Trong năm 2015 công tác DS-KHHGĐ của phường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm DS – KHHGĐ quận Long Biên, của Đảng ủy, UBND phường, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự quyết tâm, nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên nên công tác DS-KHHGĐ của phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:  tổng số sinh năm là 256 đạt 18,38%0, giảm 0,52%0 so với năm 2014; Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 6 trường hợp đạt 2,34% giảm 0,35% so với năm 2014; Các chỉ tiêu thực hiện KHHGĐ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm cấp trên giao; Tổ chức được 21 buổi truyền thông trực tiếp thu hút  2.550 người tham dự; tổ chức các hoạt động truyên thông trên hệ thống đài truyền thanh phường: số lần phát 126 lần, tổng số tin bài 159, thời lượng phát 756 phút....

Hội nghị truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2015 về DS-KHHGĐ trong năm 2016, Ban  DS-KHHGĐ xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sau: Tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cở sở nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức chăm sóc SKSS cho các đối tượng, đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình nâng cao chất lượng dân số, chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng; Tiếp tục duy trì chế độ cập nhật, thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành đảm bảo thống nhất số liệu năm đạt kết quả; Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng; Đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ các tổ dân phố. Với quyết tâm của ngành Dân số từ phường đến tổ dân phố và việc dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số-KHHGĐ. Công tác DS-KHHGĐ phường Phúc Lợi năm 2016 sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Quận giao, góp phần xây dựng  Phường Phúc Lợi ngày càng văn minh, giàu đẹp.