Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Phường Phúc Lợi - Kết quả công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính tại BPMC năm 2015
Ngày đăng 17/12/2015 | 08:06  | Lượt xem: 407

Xác định công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong thời gian qua, UBND phường Phúc Lợi đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay từ những ngày đầu năm, bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên và các văn bản của UBND quận. Đảng ủy phường Phúc Lợi có nghị quyết chuyền đề về thực hiện công tác cải cách hành chính nhất là việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

 Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND, UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 48 ngày 13 tháng 02 năm 2015 về thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phường. Để đảm bảo hoạt động của Bộ phận đúng theo mô hình một cửa chuẩn UBND phường đã ban hành các văn bản pháp lý để Bộ phận Một cửa thực hiện đúng theo quy trình chuẩn như quy chế làm việc, nội quy làm việc, các quyết định ban hành quy trình giải quyết TTHC nội bộ thuộc tẩm quyền giải quyết tại phường được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa.

Được sự đầu tư của UBND quận và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND phường. BPMC được bố trí phòng làm việc rộng gần 60 m2 và được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại phục vụ công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận đó là quản lý toàn bộ hồ sơ thực hiện trên hệ thống phần mềm rất dễ dàng cho việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đáp ứng đày đủ nhu cầu công việc đặt a.

Niêm yết công khai Bộ TTHC tạo cơ sở thuận lợi cho cơ chế giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện triệt để. việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cán bộ , công chức, LĐHĐ thực hiện nghiêm túc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thường xuyên lấy ý kiến  đóng góp của toàn thể nhân dân thông qua hệ thống máy đánh giá, qua sổ góp ý và hòm thư góp ý với 100% ý kiến đánh giá của công dân hài lòng về thái độ phục vụ nhân dân đối với BPMC phường. Trong quá trình thực thi công vụ, không nhận được đơn thư khiếu nại gì liên quan  đến giải quyết TTHC. Chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua cơ chế một cửa được biểu hiện: công chức làm việc tại BPMC nói riêng và tập thể cán bộ công chức, LĐHĐ tại phường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu công việc.

Hiệu quả phối hợp giữa Bộ phận Một cửa với các bộ phận chuyên môn được thực hiện nhịp nhàng đều đặn từ khâu tiếp nhận đến khâu xử lý hồ sơ đến trình lãnh đạo ký, đóng dấu trả kết quả cho công dân. Từng bước trong quá trình giải quyết hồ sơ đều được xử lý chặt chẽ theo đúng quy trình, mỗi cán bộ công chức đều thực hiện thành thạo phần việc của mình, không có tình trạng đùn đẩy, chốn tránh trách nhiệm.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khắc phục được tình trạng đùn đẩy công việc. Công dân chỉ cần nộp hồ sơ và lấy kết quả tại một bàn nhất định có sự hướng dẫn tận tình chu đáo của cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính nên khắc phục tình trạng tiêu cực, gây phiền hà cho dân, tránh cho dân phải đi lại nhiều lần gây bức xúc không đáng có. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện năm kỷ cương hành chính. Năm 2015 Bộ phận Một cửa nói riêng và toàn thể CB,CC, LĐHĐ phường đã đăng ký các danh hiệu thi đua. Công tác thi đua khen thưởng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ được thực hiện nghiêm túc đúng quy định tạo động lực động viên kịp thời đối với các đồng chí có thành tích cao trong thực thi công vụ. Năm 2015: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 10.205 hồ sơ. Đã giải quyết: 10.200 hồ sơ ( còn 05 hồ sơ chưa đến hạn trả).

Đạt được kết quả như trên là do có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng tập thể CB, CC, LĐHĐ luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu để phục vụ nhân dân với một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hoàn thành công việc ở mức cao nhất để thực hiện mục tiêu chung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ CB, CC để hoạt động của Bộ máy nhà nước có hiệu lực, hiệu quả hơn, tiếp tục mở rộng việc giải quyết các hồ sơ hành chính có quan hệ trực tiếp đến tổ chức, công dân thông qua cơ chế một cửa xây dựng cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước hiện đại hóa phương tiện làm việc đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. Góp phần hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, từ đó để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.