Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Hội CCB phường Phúc Lợi. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Ngày đăng 21/12/2015 | 08:50  | Lượt xem: 427

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua hội CCB phường Phúc Lợi luôn gắn bó mật thiết với dân, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng phường ngày càng giàu đẹp

Trong những năm qua, Hội CCB phường Phúc Lợi dưới sự lãnh đạo- chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đảng ủy phường, Hội đã không ngừng phấn đấu trưởng thành, lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng, đạt hiệu quả, có uy tín trong toàn phường. Nói đến hội CCB phường là nói đến một tổ chức chính trị- xã hội có hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động tích cực, chặt chẽ. Hội xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình thông qua việc thường xuyên chăm lo giáo dục cho cán bộ hội viên tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định mục tiêu, lý tưởng của đảng, chủ nghĩa mác Lê nin- tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng- chính sách pháp luật của Nhà nước, những qui định của địa phương. Hội tích cực đấu tranh, kiên quyết chống lại các luận điểm sai trái, những âm mưu và hành động phá họai của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội. Từ hội phường đến các chi hội – hội viên đã tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân ở các tổ dân phố, tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng…góp phần giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn phường.

Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, thể hiện trách nhiệm cao đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 có 11/14 hội viên CCB được bầu làm bí thư chi bộ TDP. Đại hội đảng bộ phường có 05 đồng chí được bầu vào ban chấp hành, một đồng chí làm bí thư đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Với phong trào thi đua yêu nước, thi đua CCB gương mẫu được triển khai thực hiện liên tục sôi nổi từ hội phường đến các chi hội, hội viên gắn với thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tích cực. Bình xét hội CCB gương mẫu năm 2015 đạt 99,57% có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn hội. Thông qua tổ chức hội động viên hội viên CCB nêu cao tinh thần ý trí tự lực tự chủ, chủ động vượt khó lao động sáng tạo làm giàu chính đáng góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào CCB làm kinh tế giỏi như dịch vụ thương mại- sản xuất kinh doanh được mở rộng đều khắp đạt hiệu quả cao như hội viên Phạm thị Hòa, Bùi ngọc Tường chi hội 13. Nguyễn Quang Thép chi hội 5…

  Trên lĩnh vực phát triển kinh tế chuyển đổi cây ăn quả có giá trị cao vùng bãi. Hội tích cực truyên truyền vận động dồn điền đổi thửa. hội viên CCB gương mẫu đã chuyển đổi  trên 15 ha từ trồng ngô sang trồng các loại cây ăn quả theo mô hình đô thị sinh thái đem lại hiệu quả cao như của đồng chí Nguyễn Quang Thép, Trần Tuyết Hiển chi hội 5, Kiều Văn Đức chi hội 6, Lê Văn Đam chi hội 8, Nguyễn Văn Tuy chi hội 9, Đặng Văn Hùng chi hội 10…

Cùng với phát triển kinh tế hội phối hợp NHCS vay vốn cho hội viên tạo công ăn việc làm đến nay hội không có hội viên nghèo. Hội viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự văn minh đô thị….. Đặc biệt tham gia ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát do thành hội phát động năm 2015 đạt 13.457.000 đồng. ủng hộ quỹ 27/7 (uống nước nhớ nguồn) được 6.775.000 đ.

Hội quan tâm chăm lo tinh thần vật chất cho hội viên phát huy thế mạnh là tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên,  các đoàn thể tổ chức giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và học sinh 04 buổi với 2.582 lượt người nghe. Công tác xây dựng hội đạt kết quả tốt, tổ chức hội thường xuyên được củng cố kiện toàn cả về số lượng chất lượng. Phát triển hội viên đạt 266 % đưa tổng số hội viên lên 597 đồng chí. Trong đó hội viên là đảng viên 214 đồng chí, cấp bậc từ thiếu tá đến đại tá là 110 đồng chí, cấp úy 134 đồng chí, hạ sỹ quan chiến sỹ 353 đồng chí. Có 14 đồng chí chống pháp, 430 đồng chí chống mỹ. Công tác tập hợp cựu quân nhân có nhiều kết quả đã thành lập mới câu lạc bộ cựu quân nhân tổ dân phố số 4-5-6 đưa tổng số lên 195 đồng chí.

Hoạt động của hội ngày càng ổn định đi vào nề nếp. Nội dung phương thức hoạt động có nhiều sáng tạo đổi mới ngày càng thiết thực hơn. Những kết quả thành tích của hội CCB phường năm 2015 là đáng tự hào chân trọng đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ đảng chính quyền và nhân dân. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những đóng góp quan trọng của hội CCB phường Phúc Lợi đã kế thừa phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên trận tuyến mới xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đảng, chính quyền và nhân dân. Thực sự xứng đáng với tám chữ vàng "Trung thành- đoàn kết-gương mẫu- đổi mới".

  Hội CCB phường Phúc Lợi tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ hội viên lắm vững đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước, nghị quyết đảng các cấp và các qui định của địa phương. Có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi diễn biến của tình hình kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước- thi đua CCB gương mẫu gắn với công tác xây dựng đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội chủ động tích cực tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng, chăm lo công tác giáo dục thế hệ trẻ, đấu tranh phòng chống các tiêu cực xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 23, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ của hội xứng đáng là "Bộ đội cụ Hồ"

Cùng với các phong trào hoạt động trên, Hội CCB phường còn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể trong phường vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương như ủng hộ đóng góp xây dựng các loại quỹ được phát động. Đặc biệt, bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, các cấp Hội CCB phường còn thường xuyên phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng vào các dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sỹ.

Với kết quả đạt được của hội CCB phường Phúc Lợi đã được ban chấp hành hội CCB quận Long Biên xếp thứ nhất hội CCB các phường được quận hội khen thưởng và 03 cá nhân. Hội CCB phường đề nghị UBND phường khen thưởng 05 chi hội và 06 cá nhân cá thành tích xuất sắc năm 2015.

Từ những hoạt động thiết thực của hội CCB phường đã và đang từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trên trận tuyến mới, tiếp nối và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Anh bộ đội Cụ Hồ", dù ở cương vị, công tác nào cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện.