Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

HĐND phường Phúc Lợi tổ chức thành công kỳ họp thứ X, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 27/06/2020 | 10:15  | Lượt xem: 209

Sáng ngày 26/6/2020, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức khai mạc kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét, thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; quyết toán thu chi ngân sách năm 2019, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; tình hình hoạt động của HĐND và xem xét các tờ trình của HĐND, UBND phường; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ phường 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ tọa kỳ họp gồm ông Dương ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, bà Nguyễn Thị Loan - Phó chủ tịch HĐND phường; Dự kỳ họp còn có đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Đại biểu HĐND phường, trưởng các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn UBND phường.  

Ông  Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp đồng chí Phạm Hoài Nam -  Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố Hà Nội về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” và chủ đề quận  “Hành động vì một Long Biên  Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; thực hiện quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của quận Long Biên; Nghị quyết kỳ họp thứ IX - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Bám sát chương trình công tác của Quận uỷ, UBND quận Long Biên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 88,7% so dự toán (tăng 17,2% so với cùng kỳ), ngân sách phường đạt 90%; đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách; công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng được quan tâm; công tác phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả; đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường; anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định...

Cũng tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐND, UBND như: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường; thông báo tham gia xây dựng chính quyền  của UBMTTQ; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm năm 2021; xem xét tờ trình xin thôi làm đại biểu HĐND của đại biểu Hoàng Hữu Huy do chuyển công tác; các tờ trình của HĐND, UBND phường.

Thông qua kỳ họp, HĐND phường thực hiện quyền chất vấn về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND, các nhiệm vụ trọng tâm của phường, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri quan tâm.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND phường và quyết nghị thông qua 6 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020;

2. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2020;

3. Nghị quyết về phân bổ nguồn cải cách tiền lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2020;

4. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2019;

5. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2021.

6. Nghị quyết về chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Hữu Huy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông  Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội  năm 2020, đề nghị UBND phường, các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố và quận; tập trung thực hiện tốt các chương trình cấp ủy, Nghị quyết HĐND, chương trình kế hoạch công tác năm 2020./.